Futbalový zápas

Author's photo
Julianka K.
matematika

Dobrý večer potrebovala by som vypočítať dva príklady k jednému zadaniu čo najskôr, pošlem foto zadaní. Ďakujem pekne


S riešením súhlasím, prvé tvrdenie sa overí z pôvodnej tabuľky, druhé tvrdenie sa overí tabuľkou, ktorá je nakreslená... Študentovi treba pripomenúť, aby vedel čítať pôvodnú tabuľku (to môže spôsobovať problém, je totiž jedno pre danú úlohu, či prvé číslo bude patriť mužstvu v riadku alebo v stĺpci, t.j. či Trenčín vyhral nad Popradom 5:4 alebo opačne, dôležité je, aby to poradie, ktoré si učíme bolo zachované až do konca... Ak by sme chceli určiť skutočný stav daných dvoch tímov, potom je treba určiť výsledok z tabuľky podľa určitých dohodnutých pravidiel), priemer je tiež vypočítaný správne, treba študentovi pripomenúť, že v tabuľke sú zápasy každý s každým, preto pre určenie počtu zápasov stačí spočítať zápasy pod diagonálou (6) alebo nad diagonálou (6), ale nie všetky spolu (12)... Študent sa môže dopracovať k takejto chybe roztržitosťou, ale ak určí počet gólov 70 namiesto 35, potom dostane ten istý výsledok 35/6 =70/12... v takomto prípade pri oprave úlohy neanulujeme celú úlohu študentovi, len niečo málo bodov strhneme za nesprávne určenie zápasov a gólov... Posledný detail, na ktorý chcem upozorniť je, že 5,83333 nie je zhodné so 6, lebo dotyčná doučovateľka použila tento znak (mala by vedieť, čo znamená a že nie je jedno, či "je zhodné" alebo či "je približne po zaokrúhlení"... na to používame znak rovná sa s bodkou nad znamienkom rovná sa...
Komentáre:
Nina M.
Áno, dotyčná si uvedomuje, že "je zhodné" nie je to isté ako "približne po zaokrúhlení". Preto dotyčná nepoužila znak znamenajúci "je zhodné". Použila vlnkovité rovná sa, čo znamená "približne". V tomto konkrétnom príklade mohlo byť použité rovná sa s bodkou alebo vlnkovité rovná sa. zdroj: https://www.spseke.sk/web/kabinety/mat/matematicke_symboly.pdf
Späť na zoznam otázok
Pošli svoju otázku
?
Pošli svoju otázku