Ako vyriešiť úlohu v pythone

Author's photo
Grétka G.
informatika - sš

Dobrý deň,prosím Vás ako mám vyriešiť kvadratickú rovnicu v programe Python ak a je rôzne od nuly pomocou diskriminantu.Neviem či mám rovno riešiť x=-b+- odmocnina diskriminantu alebo najprv diskriminant a ci mam do print dosadit vzorec diskriminantu alebo kvadratickej rovnice x. Vopred ďakujem.

Najprv musíte zistiť D, aby ste vedeli ďalej vetviť program.

from math import sqrt

print("Zadajte koeficienty A,B,C oddelené čiarkami pre rovnicu v tvare Ax^2 + Bx+ C: ")
a,b,c = [float(coeficient) for coeficient in input().split(",")]
d = pow(b, 2) - (4*a*c)
if d < 0:
print("Bez riešenia.")
elif d == 0:
print(f"Rovnica má jedno riešenie: {(-b+sqrt(d))/(2*a)}")
else:
print("Rovnica má 2 riešenia: {} a {}".format(
(-b+sqrt(d))/(2*a),
(-b-sqrt(d))/(2*a)
))
Komentáre:
Marek S.
Indentáciu textu tento portál akosi vymazal, takže pre správne odsadenie riadkov si pozrite obrázok.
Späť na zoznam otázok
Pošli svoju otázku
?
Pošli svoju otázku