stavové slovesá v angličtine

3 odpovede
Stavové slovesá t.j., slovesá, ktoré používame na vyjadrenie stavu, ako napríklad: like, love, hate, admire, feel <= čiže pocitové, potom sú tu ale ďalšie, uvádzam link na ich zoznam:
https://www.perfect-english-grammar.com/support-files/stative-verbs-list.pdf

Potom ale máme ale špeciálnu kategóriu slovies, ktoré môž byť nielen state verbs (stavové, používame v "simple tenses"), ale aj dynamic (dynamické, používame v "continuous/progressive tenses"), je nutné ale poznamenať, že ich význam sa ale potom líši v závislosti od formy času (simple or continuous).
- I (can) see you - Vidím ťa. (tu je vhodné už pridať aj modálne sloveso "can", ktoré používame v kombinácii so zmyslovými slovesami.
- I am seeing you (tomorrow) - zajtra sa vidíme.

I have a car - vlastním auto.
I am having a shower. <- tu nemá sloveso "have" význam vlastniť, ale posúva sa jeho význam do inej roviny a v kombinácii s podstatným menom vytvára tak in význam.
Zdravím, stavove slovesá sa nepoužívame v priebehovom čase.napr: i am having lunch...a normálne ich požívame takto: i have a dog.

maj te sa...
to sú slovesá, ktoré vyjadrujú nejaký stav - napr. to be = byť, to keep = držať, zachovávať