Bezplatná pomoc s domácou úlohou

  • opýtaj sa na otázku
  • získaj odpoveď za pár minút

Otázky


Potrebuješ rýchlu pomoc s príkladom na domácu úlohu? Opýtaj sa doučovateľov na DoučMa.sk. Radi ti bezplatne pomôžu.

všetky predmety slovenský jazyk anglický jazyk nemecký jazyk matematika chémia fyzika Excel
Marek F.   |   španielčina
debo hacer algo - prítomný čas-Mám niečo urobiť.
debía hacer algo - minulý čas-Mal som niečo urobiť.
Juraj S.   |   anglický jazyk
meter - American English
metre - British English
Juraj S.   |   anglický jazyk
AT THE BEGINNING - na začiatku, začiatkom (at the beginning of October/the week/the year - začiatkom októbra/týždňa/roka)
IN THE BEGINNING - spočiatku (In the beginning, I liked my sister's new boyfriend, but then I started to hate him. - Spočiatku mi bol sestrin nový priateľ sympatický, ale potom som ho začala neznášať.)
Juraj S.   |   anglický jazyk
"at the end" can mean the end of a physical location or point of time. It can also refer to "at the end of the story" or " at the end of the day".

"in the end" is an idiom (common expression) in English. It usually means "in conclusion" or "finally" when speaking.
Juraj S.   |   anglický jazyk
v Japonsku sa napríklad vždy vyžaduje IN TIME, čiže takých 15 minút vopred. Ak si ON TIME, čiže načas je to znakom neúcty.
Juraj S.   |   anglický jazyk
Yours faithfully sa používa ak píšeme list/email na neurčitú osobu, tz. ak začínáme email oslovením Dear Sir or Madam
Robert F.   |   anglický jazyk
Zmyslové slovesá: feel - cítiť, hear - počuť, see - vidieť, smell - voňať, vydávať vôňu, taste - chutiť, ochutnať.