Otázky

Potrebuješ rýchlu pomoc s príkladom na domácu úlohu? Opýtaj sa doučovateľov na DoučMa.sk. Radi ti bezplatne pomôžu.
Pošli svoju otázku

Pomoc písomka

Potrebujem pomôcť rýchlo s tomto príkladom,

Odpovede:

y-x*sqrt(3)+sqrt(12)=0

Pisomky mas ale riesit sam ...!
;)

Dejepis - karikatúry

Simona
dejepis - sš

Dobrý deň, moc mi dejepis nejde, mohli by ste mi prosím s týmto pomôcť? Ďakujem.

Odpovede:

1. na obrázku sú zobrazené 3 generálne stavy, prvý stav predstavuje duchovenstvo (muž vo fialovom oblečení s krížom na krku), druhý stav je šľachta (muž s klobúkom) a tretí stav zastupujú roľníci a mešťania (starec s motykou)
2. starec je poddaný voči šľachticovi a duchovnému, fyzická práca zostáva na ňom, duchovný a šľachtic sa na ňom priživujú na jeho úkor
3. autor poukazuje na poddanstvo a na ťažkú situáciu, ktorú museli poddaní prežívať vo vzťahu k bohatej šľachte a duchovenstvu
4.Británia a Francúzsko
5. Je to boj o moc vo svete, kde Británia sa snaží získať vládu nad moriami a Napoleon (Francúzsko) nadvládu v Európe, tieto krajiny sú medzi sebou znepriatelené a vedú dlhé boje, takže za jedným stolom by sa v pokoji nestretli, pretože každý sa snaží uchmatnúť čo najväčší "kus sveta".

soli

Dobrý deň. Chcela by som si hlavne skontrolovať moje odpovede . Vopred ďakujem veľmi pekne

Odpovede:

a) nepatrí tam vzorec KCl (správny vzorec je NaCl)
b) nepatrí tam kremičitan sodný (správny názov látky je uhličitan sodný)
c) nepatrí tam dusičnan draselný (správne dusičnan amónny)
d) nepatrí tam výborne rozpustný vo vode (správne by nemal byť dobre rozpustný)
e) nepatrí tam vzorec Na2CO3 (správne to je NaHCO3)
Snáď Vám to aspoň trochu pomohlo! 😊

soli

Dobrý deň. Potrebovala by som pomôcť z chémie 1 NaCl, HCl, CaO, Ca(OH)2, H2SO4 , ZnCl2, NaF , CuSO4, KNO3 Podciarkni iba vzorce soli 2. Soli sú zlúčeniny zložené z katiónu ................... a aniónu................. 3. Obrázok

Odpovede:

1. NaCl, ZnCl2, NaF, CuSO4, KNO3
2 kovu, kyseliny
3 Dusičnan NO3-, Uhličitan CO3(2-), Síran SO4(2-), Siričitan SO3(2-)
Snáď som pomohol :)

Test z fyziky

Dobrý deň. Potrebovala by som si skôr skontrolovať odpovede. 1. Od čoho závisí veľkosť trecej sily? 2. Akou rýchlosťou sa pohybuje teleso, ak prejde dráhu 120 m za čas 2 min? 3. Je mucha na plávajúcom člne v pohybe vzhľadom na rieku? 4.Na teleso hmotnosti 5 kg pôsobíme silou a posunieme ho do…

Odpovede:

Dobrý deň. Postupne sa budem snažiť odpovedať Vám na otázky.
1. Trecia sila ako každé iné silové pôsobenie a jeho vznik či účinky sú trochu komplikovanejšie, nezávisí len od jedného parametra. Trecia sila závisí najmä od tzv. bezrozmernej veličiny šmykového trenia a normálovej sily (v prípade telesa kolmo pôsobiaceho na podložku sa normálova sila rovná gravitačnej sile Fg). Samotný koeficient šmykového trenia závisí od typu materiálov, ktoré sa dotýkajú plochami. Pričom čím menší koeficient, tým po sebe telesá ľahšie "kĺžu" - je im kladená menšia odporová sila vzniknutá trením. Takže ak bola otázka od čoho závisí veľkosť trecej sily dvoch telies na seba kolmých, odpoveď by bola od koeficientu šmykového trenia a od váhy (sila Fg) telesa pôsobiaceho na teleso pod ním. Príklady koeficientov ---) oceľ - oceľ 0,4. guma - ľad 0,15
Ešte by som spomenul že trecia sila je najväčšia pri vzniku pohybu. Po tom ako sa teleso pohne, trecia sila klesne (tu je ukázaná komplexnosť - vystupuje nám tu ďalší jav, ktorý ovplyvňuje trenie - pohyb). Ft= Fg x f (koeficient šmykového trenia)
2.
dráha (s) = 120 m
čas (t) = 120 sekúnd
rýchlosť (v) = s/t ---) 1 m/s
3. Nie, vzhľadom na rieku mucha v pohybe nie je. Môžeme túto úlohu rozumieť ako prípad z keď sa človek vezie v aute - vezieme sa v ňom, teda sa z nášho pohľadu zdá že auto sa nehýbe, no človek stojaci obďaleč von z auta by také niečo tvrdiť nemohol, auto, a teda aj my, by sme sa z jeho pohľadu pohybovali. Rovnaké je to aj s muchou a vodou.
4. Použijeme jednoduchý vzorec kedy W(práca) = F(sila) x s (dráha) x cos@
V našom prípade kedy pôsobíme silou po dráhe je uhol 90° to znamená že jeho funkcia cosinus je rovná 1, teda nám z rovnice "vypadne". Trenie pravdepodobne zanedbavame ak nebolo dané inak.
Potom W= Fg x s ---) 100 N
5. Svetlo sa šíri v každom prostredí inak. Najväčšou rýchlosťou sa bude šíriť vo vákuu kde je to konštanta o veľkosti približne v= 300 000 000 m/s
6. Výťah koná spravidla pohyb rovnomerne zrýchlený (do momentu kedy dosiahne najvyššiu možnú rýchlosť, potom už len rovnomerný) a rovnomerne spomalený (do zastavenia).
Dúfam, že som pomohol 😊

Pohyb

Angelika S.
matematika

Z mesta A do mesta B vzdialených od seba 240 km vyrazil rýchlik priemernou rýchlosťou 100 km/h . Súčasne vyrazil z mesta B do mesta A osobný vlak. Vlaky sa stretli po 90 minútach. Vypocitaj a označ priemernú rýchlosť osobného vlaku v km/h. Poprosím o výpočet. Ďakujem

Odpovede:

Vzdialenosť miest predstavuje dráhu s= 240 km.
Rýchlik vyráža z A do B, priemerná rýchlosť v1=100 km/h. Je dobré si urobiť obrázok.
Osobak z B do A, nevieme akou rýchlosťou.
Vieme však, že sa stretli po 90 minútach t.j. 1,5 h.
Vychadzas zo vzťahu, kde t1, t2 predstavuje 1,5 h (aj rýchlik aj osobak išli presne toľko kým sa stretli)
s1+s2=s
(dráha, ktorú prešiel rýchlik + draha osobak = celková)
v1. t1+v2. t2=s
100.1, 5+v2.1,5=240
150 + 1,5v2 =240/-150
1,5v2 = 90
v2 = 90/1,5
v2=60 km/h.
Overiť si to môžeš nasledovne:
Rýchlik prešiel za 1,5h rýchlosťou 100 km/h dráhu s=150 km.
Osobak za 1,5 h rýchlosťou 60 km/h dráhu s=90 km.
Súčet dráh je naozaj 240 km.

Graf

Angelika S.
matematika

Označ správne tvrdenie: a) 3 koňom vydrží zásoba o 5dni menej ako 3 ovciam b)6 koňom vydrží zásoba 3-krat menej ako 6 ovciam c)12 ovciam vydrží zásoba rovnako ako 6 koňom d) 3 koňom vydrží zásoba 8 dní

Odpovede:

C je spravna odpoved. Staci precitat graf pre ovce v mieste x=12 a graf pre kone v mieste x=6. Aba hodnoty y su 2 dni. Takze 12 oviec a 6 konov vydrzia rovnako vela - 2 dni.

Matematika

Angelika S.
matematika

Otec a syn sú stolári, rozhodli sa vyrobiť šatník.Otcovi by práca na ňom trvala 10 hodín, synovi 15 hodín. Za koľko hodín vyrobia šatník, ak budú pracovať spolu?

Odpovede:

Stačí jednoduchá úvaha
otec za hodinu urobí 1/10 šatníku
syn urobí za hodinu 1/15 šatníku
robiť ju budú spolu x hodín, teda za x hodín urobí:
otec x / 10 šatníku
syn x/15 šatníku
Spolu chcú vyrobiť 1 šatník, teda:
x/10 + x/15 = 1 /.30
3x + 2x = 30
5x = 30 /:5
x = 6
Spolu vyrobia šatník za 6 hodín.

Tabuľka pravdivostných hodnot PH

Ema S.
matematika

[B´⟺(B∨ A´)]⟹A

Odpovede:

Ahoj Bibiana,
je to nepravdivé tvrdenie, ale tabuľka vyzerá inak.
C používam v poslednom stĺpci ako skratku pre ten zložený výrok.

Matematika vektory

Dobrý deň vedel by mi niekto pomôcť s príkladmi z matematiky téma vektory priamky ďakujem za odpovede

Odpovede:

Aholj, Kristína!
Ak je to aktuálne, môžeš ma kontaktovať.
Spp Miro
?
Pošli svoju otázku