Anna Ď.

Anna Ď.

Anna Ď.

Sľubujem, že to bude sranda a budeš tomu rozumieť

  • -

Опис

Som študentkou na doktorandskom štúdiu v odbore Edukačné vedy, kde som nadviazala na svoje magisterské štúdium v odbore učiteľstvo pedagogiky a psychológie.

Okrem doučovania pedagogiky, psychológie a štatistiky mám skúsenosti s poradenstvom, vyučovaním na strednej pedagogickej škole, ako aj v materskej škole.