Tricky pronunciation-part 2

Tricky pronunciation-part 2

Опубліковано: 19. 10. 2021 Автор: Niki R.

Milí nadšenci anglického jazyka,


v tomto príspevku pre vás zhrniem slová, ktoré majú niektorí študenti "zle zapamätané" alebo ich vyslovujú iba intuitívne. Dnes bude reč o takzvaných silent letters. Tiché písmeno je také, ktoré v konkrétnom slove nezodpovedá žiadnemu zvuku vo výslovnosti slova.

Keďze v angličtine je ich pomerne veľa, dnes uvediem iba tie najbežnejšie.

Let's go!


Silent "b"

subtle /ˈsʌt.əl/- jemný, decentný

womb /wuːm/- maternica

comb /kəʊm/- hrebeň, česať

climb /klaɪm/ - liezť

doubt /daʊt/- pochybovať, pochybnosť

debt /det/- dlh

thumb /θʌm/- palec


Silent "l"

would, could, should /wʊd/ - /wəd/- modálne slovesá

walk, talk, chalk /wɔːk/- kráčať, hovoriť, krieda

calm /kɑːm/- pokojný

almond /ˈɑː.mənd/- mandľa

salmon /ˈsæm.ən/- losos

half, calf /hɑːf/, /kɑːf/- pol, teľa


Silent "n"

column /ˈkɒl.əm/- stĺpec

autumn /ˈɔː.təm/- jeseň


Silent "h"

hour /aʊər/- hodina

honour /ˈɒn.ər/- česť

honest /ˈɒn.ɪst/- čestný


Verím, že tento príspevok bol užitočný a pre niektorých trochu ajeye-opener. Správna výslovnosť je, totiž, pre plynulosť komunikácie veľmi dóležitá.