Author's photo
Juraj S.
Excel

Excel - funkcia POWER - umocnenie a funkcia SQRT - druhá odmocnina

1 відповідей
Funkcia POWER:

- pomocou tejto funkcie jednoducho v bunke umocníte požadované čislo na ľubovoľnú mocninu

syntax funkcie:

POWER(number, power)

number - číslo, ktoré chceme umocniť

power - mocnina

POWER(2;3) vráti číslo 8 (2^3)

Funkcia SQRT:

- je funkcia na zistenie druhej odmocniny

syntax funkcie:

SQRT(number)

number - čislo, z ktorého hľadáme druhú odmocninu

SQRT(16) - vráti druhú odmocninu z čisla 16, t.j. číslo 4.
Вкладені файли:
Answer image