Dominika B.

Dominika B.

Odpovedá do 1 hodiny, na 25% správ
25% 1 hod

Dominika B.

Empatická doučovateľka online aj offline

  • -
Cena Od 10 €/hod

Popis

Som Dominika a doučovaniu sa intenzívne venujem už 5 rokov. Počas týchto rokov som sa stretla s rôznymi študentmi a naučila som sa tak pracovať s rozdielnymi ľudskými povahami a jednotlivými špecifickými potrebami. Dôraz kladiem na to, aby každá hodina bola pútavá a prispôsobená konkrétnemu študentovi a jeho aktuálnym schopnostiam a znalostiam :)