5 slov, ktoré neznamenajú to, čo si myslíte...

5 slov, ktoré neznamenajú to, čo si myslíte...

Опубліковано: 24. 8. 2023 Автор: Robert G.

Často sa stretneme v odborných článkoch s tvrdením, že skutočný význam slova spočíva v jeho pôvodnom alebo skoršom využití a všetky neskoršie zmeny sú len určité deformácie. Napríklad, 'Disinterested' neznamená “not interested” (bez záujmu), ale skôr “impartial” (v zmysle nezaujatý, čiže nestranný). Alebo že slovo 'Fulsome' môže znamenať iba “insincere” (neúprimný, falošný, napríklad prehnané lichotenie) a nie “very full” (plný, v zmysle hojný, štedrý).

Napriek tomu, že to môže vyzerať logicky, neplatí to vo všetkých prípadoch. V tomto článku si predstavíme 5 bežných slov, priradíme k nim pôvodné významy a myslím, že dostaneme celkom nečakané a zaujímavé výsledky.

1.    Pretty 

Toto slovo pochádza zo staroanglického slova 'prættig', “cunning” (prefikovaný), zo slova 'præt' “trick” (trik). Avšak, nemá to nič spoločné so slovom 'prat' “idiot”, ktoré sa pôvodne odvolávalo na zadok (z toho 'pratfall': padnutie na zadnú časť tela). V 15. storočí slovo 'pretty' opisovalo niečo, čo bolo šikovné, umelecky alebo originálne vyrobené. Neskôr sa toto slovo začalo používať pri opise atraktívneho a dobre vyzerajúceho človeka, najčastejšie ženy alebo dieťaťa. Kronikár Samuel Pepys v jednom zápisku opísal Dr. Clark-a ako “very pretty man” (veľmi pekný muž).

Ironické používanie slova 'pretty' sa vzťahuje k niečomu neradostnému či neprijemnému, ako napríklad vo frázach “pretty pass” (zložitá situácia), “pretty state of affairs” (komplikovaná situácia) alebo “pretty kettle of fish” (veľký chaos). Slovom 'kettle' (rychlovarná kanvica) sa tu myslí veľká nádoba na varenie (z latinského 'catillus').

2.    Tall

Slovo 'Tall' pochádza zo staroangličtiny a znamená niečo v zmysle “swift” (rýchly) alebo “active” (aktívny). Okolo 15. storočia sa slovo 'tall' začalo používať vo význame “handsome” (pekný) alebo “elegant” (elegantný). Jeho význam ako “skilful” (zručný) bol predchodcom výrazov ako “tall of hand”, čo znamená obratný, a “tall of tongue”, čo znamená dobrý v argumentácii. Az v 16. storočí sa slovo 'tall' začalo používať vo významoch týkajúcich sa výšky. Z tohto neskôr vznikli výrazy ako “tall order” (zložitá úloha) a “tall story” (prehnaný príbeh).

3.    Silly

V staroangličtine slovom 'silly' (hlúpy) sa myslí skôr “happy” (šťastný) alebo “fortunate” (šťastný). Neskôr znamenalo “pious” (pobožný) alebo “holy” (bohabojný). Vzhľadom na to, že nevinní sú ľahko zneužívaní, neskôr toto slovo začalo znamenať “weak” (slabý) alebo “helpless” (bezmocný). Z toho neskôr vznikol význam “rustic” (sedliacky) alebo “lacking sophistication” (neoplyvajúci vyspelosťou) a následne náš dnešný význam “foolish” (hlúpy).

4.    Naughty 

V staroangličtine, byť “naughty” (neslušný) znamenalo byť “poor” (chudobný), doslovne “to have naught” (nemať nič). Neskôr sa toto slovo používalo na opis niekoho nemorálneho alebo človeka ignorujúceho autoritu a spoločenské normy. Táto asociačná linka so zle vychovanými deťmi viedla k vzniku spojenia “naughty corner” – miesto trestu pre neposlušné deti. Z toho neskôr vznikol koncept “naughty step”, popularizovaný v britskej reality show Supernanny.

5.    Sad 

Slovo 'Sad' má pôvod v staroanglickom slove 'sæd', čo znamená “full” (plný). V nemčine sa dodnes používa slovo 'satt' v tomto význame. V 14. storočí slovo 'sad' znamenalo “settled” (pevný), “firm” (pevný) alebo “resolute” (razný). Z tohto neskôr vznikli významy ako “serious” alebo “grave”. Moderný význam slova 'sad' znamenajúci “sorrowful” (smutný) vznikol z pocitu únavy alebo sýtosti.

Zdá sa, že tvrdenie, že používame slová nesprávne, je nesprávne samo o sebe. Významy slov sa menia v čase a je dôležité to rešpektovať a rozumieť tomu. S týmto vedomím môžeme s kludným svedomím pokračovať vo využívaní jazyka v jeho súčasnej podobe.