Author's photo
Анонімний автор
slovenský jazyk

kedy ako

kedy je prísudok slovesno menný a kedy slovesný.

1 відповідей
Druhy prísudkov sú trojaké.
1. Slovesný- vyjadrený slovesom (plnovýznamovým). napr. Mama VARÍ.
2. Slovesno menný- vyjadrený neplnovýznamovým slovesom (byť, stať sa) a nejakým iným slovným druhom. napr. Izba BOLA VEĽKÁ.
3. Menný- vyjadrený iným slovným druhom ako slovesom, najčastejšie citoslovciami. napr. Kameň ČĽUP do vody. (často sa využíva v prísloviach, porekadlách)
Keby boli ešte nejaké otázky, tak rád zodpoviem.