Logaritmy

Вкладені файли:
Question image
1 відповідей
1.)
log x - log (2x-5) = log 3
log [x/(2x-5)] = log 3 a ďalejuž to hádam je v pohode, :-)

2.)
vynásobíme obe strany rovnice menovateľom a dostaneme:
3 + log x = 2*(3 - log x) a potom postupne vyrátame, čomu sa rovná log x a následne samotné x.

3.) Postupujeme ako v príklade 2.); len si treba uvedomiť, že 2*log(x+3) = log[(x+3)²]

4.) log(x+2) + log(x+7) = log[(x+2)(x+7)]; ostatné je podobné, ako pri predchádzajúcich príkladoch

5.) podobne ako u 4.); len si treba uvedomiť, že 1 = log (10)