Doučovanie matematiky, fyziky, MS Excelu a VBA v BratislaveVeronika H.

Veronika Hospodárová
Účet overený:
MS EXCEL, VBA, SQL, francúzsky jazyk, matematika, fyzika, matematika - vš, matematika - sš, matematika - zš
Bratislava
10€ - 15€ za 60 minút
doobeda, poobede, večer, víkend,
doučuje aj skupiny
100% zodpovedaných správ
1h priemerná rýchlosť odpovede

Ahojte,
som vyštudovaná učiteľka matematiky a fyziky z FMFI UK. Mám 2 ročné skúsenosti s doučovaním týchto predmetov v slovenčine a v angličtine (príprava na IGSCE a IB).
Učím študentov ZŠ aj SŠ, ktorí potrebujú pomôcť so zadaniami zo školy, prípravou na písomku, či na monitor, alebo potrebujú ktrátkodobo či dlhodobo vysvetliť učivo, ktoré sa preberá v škole.
Venujem sa tiež príprave študentov VŠ na zápočty a skúšky z matematiky. Doučujem analýzu, algebru, pravdepodobnosť a štatistiku aj finančnú matiku.
Som tiež lektorkou pre MS Excel, VBA, SQL a tvorbu databáz.
Uprednostňujem individuálne hodiny, prípadne hodiny v malých skupinách.
Či už ste žiak, študent, abslovent, alebo zamestnaný, či už chcete zmeniť zameranie, alebo sa naučiť nové techniky vo Vašej terajšej práci. Či už potrebujete pomôcť pri návrate do práce po materskej, v ponuke mojich kurzov nájdete niečo pre seba.
Teším sa na Vás!

Hello,
I studied to be the mathematics and physics teacher at FMFI UK in Bratislava and I have 2 years of experience with teaching in Slovak and in English language (IGCSE and IB preparation)
I teach mathematics and physics for secondary school and college students. I can help with homework, assignments and projects from school, or in case you need long-term or short-term cooperation on explanation of math and physics.
I prepare university students for math exams. I teach analysis, algebra, probability and statistics and financial mathematics.
I work also as tutor of MS Excel, VBA and SQL classes.
I prefer individual lessons and lessons in small groups.
Are you a student, fresh graduate, or an employee, would you like to change your type of work, or just gain a new knowledge for your current role? Do you need help to get back to work after your maternity leave? You will find the classes for you in my portfolio.
Looking forward to teach you!Referencie

Výborné doučovanie pred písomkou. Veľmi ústretová vyhovie v čase aj termíne

Lujza N. - 9.1.2019

Veronika ma doučovala VŠ matematiku, a naozaj som za pomerne krátky čas pochopila učivo z polovice semestra. Veľmi oceňujem jej individuálny a najmä priateľský prístup, vďaka čomu boli pre mňa hodiny nie len prínosné ale aj príjemné. Veronika bola na každú hodinu pripravená vždy 100%. Ak som niečomu nerozumela, vedela to vysvetliť viacerými spôsobmi, až kým som tomu nepochopila. Určite sa s Veronikou budem stretávať na doučovaniach aj naďalej. Vrelo odporúčam!

N G. - 12.12.2018

Chodím k Veronike na hodiny francúzskeho jazyka a cítim, že po každej hodine sa posúvam dopredu. Na hodiny chodí dobre pripravená. Gramatiku ovláda na výbornú. Vie jasne vysvetliť keď niečomu nerozumiem. Ako bonus dáva tipy na frázy, ktoré niekedy v knihách nie sú, ale v reálnom živote sa často používajú. Odporúčam!

Marian C. - 28.8.2018


Kontaktný formulár


Napísať referenciu