Bezplatná pomoc s domácou úlohou

  • opýtaj sa na otázku
  • získaj odpoveď za pár minút

Otázky


Potrebuješ rýchlu pomoc s príkladom na domácu úlohu? Opýtaj sa doučovateľov na DoučMa.sk. Radi ti bezplatne pomôžu.


všetky predmety slovenský jazyk anglický jazyk nemecký jazyk matematika chémia fyzika Excel

Present continuous and Present simple

Prosím o pomoc s domácou úlohou. Poprípadne aj vysvetlenie.

Zobraziť 3 odpovede

Jakub S.   |   anglický jazyk

Hi Jakob,
Firstly you use present simple when you are talking about something you usually/ normally do. E.g I sit on a chair.
You use present continuous when you are doing something now.
E.g I am sitting on a chair (presne teraz)

So your answers would be :
1. I am using it. (Present cont.) because the person is (now) using it.
2. I need to use it. (Present simple) because the person potrebuje to. Maybe not presne teraz but kviločku.

3. What does he want? (Present simple). It is third person, does (I do, you do, he does, she does etc. )

4. Why is he looking at us? (Present continuous). Teraz he is looking at you. If it is presne teraz it is present continuous.

5. Alan says he is 80 years old, but nobody believes him. (Present simple)
it isn’t presne teraz he is tellibg people but Alan normally tells people he is 80 so it is Present simple. Again third person because Alan is not you or I, it is he (on) so the word believe ends in -s.

6. She told me her name but I don’t remember it now.
Don’t is used in I, you, we, you plural, they. He , she , it , changes to doesn’t in third person. So if she writes I , you use don’t. The words do, don’t, does, doesn’t is used in the Present simple tense, but in present continuous you use is, isn’t, are, aren’t.

7. I am thinking of selling my car.
It is present continuous because right now (presne teraz) he/she is thinking of selling his/her car.

8. I think you should sell your car. / you don’t use it very often. (Present simple). It is my opinion that you should sell your car. Nie presne teraz.

9. Air consists mainly of nitrogen and oxygen. (Present simple) it is normal it isn’t just right now so it must be Present simple and it must be in third person consist-s because it isn’t you or I, it is it.

I hope this helps. Good luck

matematika ZS

Zdenka nasetrila 3x viac penazi ako Sona a o 110€ viac ako Janko .Kto ma z nich najmenej ?

Zobraziť 2 odpovede

Barbara   |   matematika - zš

Môže to byť ale všeobecná úloha, kedy ju nie je nutné vyčísliť. Zo zadania sú zrejmé dve rovnice:
Označenia:
Zdenka ... Z
Soňa ...... S
Janko ..... J
Z=3*S
Z=J+110
Z týchto rovníc je zrejmé, že Zdenka mala viac našetrených peňazí aj ako Soňa, aj ako Janko. Z toho teda vyplýva, že musí mať najviac našetrených peňazí. Na to, aby sme zistili, kto má najmenej našetrených peňazí, potrebujeme brať do úvahy teda iba Soňu a Janka. Uvedené dve rovnice môžeme dať do rovnosti. Získame teda
3*S=J+110
Môžu však nastať dva prípady:
1.prípad: Soňa bude mať viac našetrených peňazí ako Janko, teda Janko bude mať najmenej našetrených peňazí zo všetkých. S>J
2.prípad: Soňa bude mať menej našetrených peňazí ako Janko, teda Soňa bude mať najmenej našetrených peňazí zo všetkých. S<J
Stačí zistiť kritickú hodnotu pri ktorej nastane prvý a druhý prípad.

Pomôcť s úlohou z matematiky

Dobrý deň potrebujem pomôcť s úlohou z matematiky

Zobraziť 3 odpovede

Margita Č.   |   matematika

moja narodnosť

ak som sa narodil v československu teda v ČSSR, aj pri uvadzani narodnosť:mam spravne uviesť ,,československa,,

Odpovedať na otázku

Peter L.   |   právo

Vojna

Kto bojoval v 1. svetovej vojne, kedy začala a skončila

Zobraziť 2 odpovede

Petra P.   |   dejepis

28. júla 1914 - 11. novembra 1918,
Štáty Dohody, ktoré na začiatku vojny tvorilo Francúzsko, Rusko a Spojené kráľovstvo. Neskôr sa k nim pridalo Taliansko (1915), USA (1917), Japonsko a ďalšie.
Ich oponentom boli Ústredné veľmoci – Nemecko a Rakúsko-Uhorsko. Neskôr sa k nim pridala Osmanská ríša, Bulharsko a ďalší. Neutrálne do konca vojny v Európe zostalo Španielsko, Švajčiarsko a škandinávske krajiny.

Príklady

Ahojte :) Vedel by mi niekto pomôcť s týmito úlohami?? Veľmi pekne ďakujem :)

Zobraziť 3 odpovede

Nikola L.   |   matematika

Marek K.   |   matematika - sš

Na začiatku si uvedieme podmienky, to znamená, že zistíme čomu sa x nesmie rovnať, aby rovnica dávala zmysel. Podmienky sú, že x sa nesmie rovnať 3 (aby sa nedelilo 0) a log2(9), lebo tak by vznikol logaritmus nuly, ktorý neexistuje. Potom nasleduje samotné riešenie: ako má napr. Aneta H.

Spádová mierka

Čo je spádova mierka roviny?

Zobraziť 1 odpoveď

Laura N.   |   deskriptívna geometria

POMOC

Dobrý deň potrebujem pomoc s touto úlohou. Ďakujem.

Zobraziť 3 odpovede

Dominika B.   |   anglický jazyk

Vypracujem za 4e. Za chvilu poslem s odpovedami. Moj mail denisapirscova@gmail. com

Pravdepodobnosť

Náhodne volíme 10 čísel v intervale <-2;4 >. Aká je pravdepodobnosť, že najviac dve budú záporné?

Zobraziť 2 odpovede

Pavol S.   |   matematika

Ak by sme však volili z reálnych čísel tak by p=2/6 a q=4/6. Podobným výpočtom som dostal výsledok 0,29914

V programovacom jazyku R:
pbinom(2,10,prob=2/6) # 0.29914
mean(replicate(1000, sum(runif(10,-2,4) < 0)) <=2) # simulácie

Simulácie kolíšu okolo 0.28 až 0.31 takže to vyzerá byť správne