Otázky

Potrebuješ rýchlu pomoc s príkladom na domácu úlohu? Opýtaj sa doučovateľov na DoučMa.sk. Radi ti bezplatne pomôžu.
Pošli svoju otázku

Príklady

Anna K.
matematika

Vedel by mi prosím niekto vysvetliť postup? Dakujem.

Odpovede:

na fb: kecilam milan - môžem vysvetliť

Python úlohy

Grétka G.
informatika - sš

Dobrý deň,potrebovala by som pomôcť s týmito 3 úlohami: 1.Napíšte program,ktorý zistí ciferný súčet zadaného viacciferného čísla. 2.Napíšte program,ktorý nakreslí z hviezdičiek plný štvorec. 3.Vytvorte program,ktorý vypíše pre zadané n všetky druhé mocniny od 1 po n(1,4,9,16,...) Ak mi napíšete…

Matematika Bernoulliho schéma

Nikola K.
matematika

Dobrý deň vedel by mi niekto poradiť ako sa počíta tento príklad podľa Bernoulliho schémy? Ján píše 15-otázkový test. Ku každej otázke sú uvedené 3 odpovede, z ktorých práve 1 je správna. S akou pravdepodobnosťou napíše Ján tento test na jednotku, t. j. aspoň na 13 jeho otázok odpovie správne, ak…

Latinčina

Alexandra N.
latinčina

Pomohol by mi niekto so skloňovaním (všetky pády) v latinčine? potrebujem vyskloňovať "haematoma subdurale". Ďakujem

Odpovede:

SG
1. haematoma subdurale
2. haematomatis subduralis
4. haematoma subdurale
6. haematomate subdurali

PL
1. haematomata subduralia
2. haematomatum subduralium
4. haematomata subduralia
6. haematomatibus subduralibus

Keďže mi to pripadá ako úloha z medicíny, uvádzam iba tie pády, ktoré sa reálne v medicínskej terminológii aj používajú.
Inak ak by ste to chceli niekedy skúsiť sama vyskloňovať, tak haematoma, matis, n. je podstatné meno stredného rodu, gréckeho pôvodu, skloňuje sa ako substantíva 3. deklinácie /spoluhláskové kmene/. Prídavné meno subduralis, e je dvojvýchodné adjektívum III. deklinácie. Neviem teda, z akej knihy sa učíte, ale podľa toho popisu, by ste to mali nájsť. Vzor Vá m zámerne nepíšem, pretože rozličné učebnice používajú ako vzor rozličné slová.

výpočet objemu hranol a povrchu hranola

Barbora T.
matematika

Koľko skla sa potrebuje na výrobu pohára s podstavou pravidelného šesťuholníka,ak obsah podstavy je 64,5 cm2, hrana podstavy je 5 cm a výška pohára je 10 cm.

Odpovede:

Ahojm Barbora!
Ak máš záujem, spokojne ma kontaktuj a vysvetlím Ti tieto príklady (aj z tej 2. otázky ohľadne objemu a povrchu hranola, ak si sa naň pýtala Ty, resp, ak to bude potrebné).
Spp Miro

Čokoláda z rozmermi a kocka s hrabou

Iva B.
matematika

Poprosím,kto by vedel vypočítať tieto 2 úlohy? Poprosím aj z postupom(výpočet).Sú to príklady zo 7.ročníka.Vopred ďakujem

Odpovede:

6.)
Róbertova čokoláda má objem:
8.2 . 3.1 . 0.8 cm = 20.336 cm^3

Norbertova čokoláda:
0.4 . 5 . 7.9 cm = 15.8 cm^3

Robo má teda viac čokolády o 20.336 - 15.8 = 4.536 cm^3.

7.)
Menšia kocka:
V = a.a.a = 1.1.1 = 1cm^3
m = 0.2 kg ... ρ = 0.2 kg / cm^3

Väčšia kocka:
V = 4.4.4 = 64 cm^3
m = p . V = 0.2 . 64
m = 12.8 kg

Výpočet objemu

Iva B.
matematika

Skriňa má objem 5,4m3, výšku 2 m a šírku 1,5m. Aký je tretí rozmer skrine?

Odpovede:

Ide o kváder tvarovo. V=a*b*c, ide o dĺžku čiže a=V/(b*c)

D.u.

Dušan T.
matematika - zš

Dobrý deň vedel by mi niekto prosím vypracovať tieto úlohy na zakrúžkovanie a k úlohe 5 aj s výpočtom . Ďakujem

Ihlan

Jana K.
matematika

Dobrý deň! Mohol by mi to niekto skontrolovať? Ďakujem!

Odpovede:

Skús si ešte raz prerátať tie výšky bočných trojuholníkov; tým pádom aj povrch celého ihlanu bude iný.
Výšky by mali byť:
v_b = 20 mm; v_a = 34 mm
?
Pošli svoju otázku