Bezplatná pomoc s domácou úlohou

  • opýtaj sa na otázku
  • získaj odpoveď za pár minút

Otázky


Potrebuješ rýchlu pomoc s príkladom na domácu úlohu? Opýtaj sa doučovateľov na DoučMa.sk. Radi ti bezplatne pomôžu.


všetky predmety slovenský jazyk anglický jazyk nemecký jazyk matematika chémia fyzika Excel
Juraj S.   |   slovenský jazyk

prevratil oci, pretoze sa viazu s akuzativom slova oci. v instrumentali sa viaze slovo oci so slovesom gulat resp. zagulat

Lenka K.   |   slovenský jazyk

docent skratka doc. sa píše malým písmenom. Ak sa píše v adrese veľkým.
Mgr. Fúseková

Lenka K.   |   slovenský jazyk

Skype
mužský rod, neživotné, jednotné číslo, substantívna paradigma
1 (jeden)Skype
2 (bez) Skypu
3 (k) Skypu -
4 (vidím) Skype -
6 (o) Skype -
7 (so) Skypom -

Ivan S.   |   matematika

1) a1 + a3 + a4 = 74
a1 * (1+q^2 + q^3) = 74

2) a3 + a5 + a6 = 666
a3 * (1+q^2 + q^3) = 666

3) a3 / a1 = 666 / 74 = 9
a3 = a1 * q^2
q^2 = 9
q1 = 3 q2 = -3

4) a1 = 74 / (1 + q^2 + q^3)
a1 (1) = 74 / 37 = 2
a1 (2) = 74 / (-17) = -4.35294

Odpoveď: 2 alebo -4.35294

Lineárna regresia v Exceli

ako urobím lineárnu regresiu v exceli. Viete uviesť príklady ako ju môžem využit?

Zobraziť 1 odpoveď

Anna S.   |   Excel

Ak mám určitú lineárnu závislosť - napr. bežec beží viac menej rovnomerne, môžeme si zapisovať do X čas a do Y prejdené km. Ak by ma zaujímalo koľko mu bude približne trvať zabehnúť vzdialenosť kam zatiaľ nedobehol môžem to odhadnúť tým, že si spravím lineárnu regresiu - preložím body tejto závislosti spojnicou (v Exceli kliknem na body v grafe pravým tlačidlom myši a vyberiem pridať trendovú spojnicu). V píklade vidím že mi Excel nakreslil spojnicu ako funkciu y = 1,93x + 4,31. Ak teda mám X ktoré ešte nemám zmerané - leží mimo z meraného rozsahu - môžem odhadnúť hodnotu Y.

Present Simple (Prítomný čas jednoduchý)

viete mi v krátkosti vysvetliť present simple v angličtine?

Zobraziť 3 odpovede

Ondrej M.   |   anglický jazyk

Present simple (prítomný čas jednoduchý) vyjadruje predovšetkým trvalý stav (pr.My parents live in London) alebo opakovaný dej (pr. I usually go to school by bus). V tomto prípade sa používajú príslovky frekvencie - often, sometimes, never ...) Dej, ktorý označuje, nie je jeden konkrétny, ale všeobecný (The sun sets in the west).Tvar slovesa je infinitív plnovýznamového slovesa, okrem 3.osoby j.č. - pridáva sa -s (pr. I work, ale he works). Otázku a zápor tvoríme pomocou do/does (pr.
do I/we/you/they work?
does he/she/it work?

I/we/you/they do not/don´t work
he/he/it does not/doesn´t work

Petra B.   |   francúzsky jazyk

Bonmot (fr. bon mot: dobré slovo, pikantnost) lze vyložit jako vtipné slovo, vtip, rčení nebo také úsloví.[1] Často se objevuje jako krátký citát známé osobnosti se satirickým podtextem.
( https://cs.wikipedia.org/wiki/Bonmot )

Adam A.   |   slovenský jazyk

N: kotol - kotly
G: bez kotla - bez kotlov
D: ku kotlu - ku kotlom
A: kotol - kotly
I: s kotlom - s kotlami
L: o kotle - o kotloch