Bezplatná pomoc s domácou úlohou

  • opýtaj sa na otázku
  • získaj odpoveď za pár minút

Otázky


Potrebuješ rýchlu pomoc s príkladom na domácu úlohu? Opýtaj sa doučovateľov na DoučMa.sk. Radi ti bezplatne pomôžu.

všetky predmety slovenský jazyk anglický jazyk nemecký jazyk matematika chémia fyzika Excel
Juraj S.   |   slovenský jazyk
Pravopis(ortografia) je súbor pravidiel na zapisovanie jazykových prejavov písmenami (malými a veľkými) a interpunkčnými (rozdeľovacími) znamienkami.

Gramatika je náuka o stavbe jazyka, patria tam tvaroslovie (morfológia), náuku o skladbe (syntax), hláskoslovie a niekedy aj náuku o tvorení slov.

Diakriticke znamienka

Dobrý deň, chcem sa spýtať ako sa volajú písmená, ktoré boli v starej slovenčine po 10.storočí. a mali nad sebou bodku (napr. O, u, y). Prípadne, ako sa tieto písmená čítajú. Ďakujem

Odpovedať na otázku

Daniela K.   |   slovenský jazyk

Test zo slovenského jazyka

Dobrý deň, poprosím o pomoc, vďaka ... SJL 9 Otestuj sa k T-9 – slovesá Meno:......................................................Trieda:.........Dátum: .....................Body: ............... Známka: ..... 1. Ak by rodičia zistili, že som stále za počítačom, musel by som vysávať celý byt. …

Zobraziť 1 odpoveď

Katarína Č.   |   slovenský jazyk
Dobrý večer, Katarína,
ako Vám môžem pomôcť?
S pozdravom JL.

Ktoré písmenko je správne, prosím?

Dobrý deň prajem. Prosím Vás, doma váhame nad odpoveďou, či je to písmeno I alebo písmeno CH. Čo je prosím správne? Ďakujeme. :))

Zobraziť 6 odpovedí

Simona M.   |   slovenský jazyk
Dobrý deň, správna odpoveď je po b) - CH

výborný

Prosím Vás o radu, ako by ste vysvetlili piatakovi, alebo žiakom na 1. stupni zš, prečo sa píše v slove výborný - tvrdé y ... Učia sa v škole, že predpona vy, je keď má to slovo význam bez tej predpony, a nie je to ani vybrané slovo ... Vďaka. Toto slovo, nemá bez vy význam ...

Zobraziť 2 odpovede

Katarína Č.   |   slovenský jazyk
Dobrý deň,

ak má slovo význam, že ma vyššiu mieru úrovne, akosti, píše sa s y.... Napr. vynikajúci, vysokokvalitný, vynikavý....

Pekný deň.

V. Homolová
Juraj S.   |   slovenský jazyk
je to síce dosť špecifický tvar, ale pri využití rytmického zákona je tvar - krásna. Pozor potom pri rozbore, aby to nebolo zamieňané s prídavným menom.
Andrej K.   |   slovenský jazyk
Prísudok je základný vetný člen, na ktorý sa pýtame otázkami: Čo robí podmet? Čo sa s podmetom deje? Vyjadruje určitý dej, stav alebo vlastnosť a prisudzuje ich podmetu. Najčastejšie sa vyjadruje slovesom, ktoré vyjadruje osobu, číslo, čas a spôsob (sloveso je v určitom tvare).
napr. Fialka vonia. ... prísudkom je vonia
Beáta má dlhé vlasy. .... prísudkom je má vlasy.

Pri prísudku rozoznávame:
1. slovesný prísudok
a) určitý tvar plnovýznamového slovesa - napr. návšteva odišla,
b) určitý tvar neplnovýznamového slovesa + neurčitok plnovýznamového slovesa - napr. strýko musí cestovať, turista sa chce ubytovať,
2.) menný prísudok - určitý tvar pomocného slovesa + podstatné meno - napr. Mama je učiteľka. (prísudok: je učiteľka), Kolegyňa bola chorá. (prísudok: bola chorá)

PREDMET je naopak rozvíjací vedľajší vetný člen, ktorý dopĺňa alebo bližšie určuje význam slovesa v prísudku. Na predmet sa pýtame všetkými pádovými otázkami okrem nominatívu (nominatívom sa totiž vždy pýtame na podmet!!!). napr.
Dreva máme dosť. (Genitív - Čoho máme dosť?)
Voláš Terke. (Datív - Komu voláš?)
Počujem hlasy. (Akuzatív - Čo počujem?)
Premýšľali sme o tebe. (Lokál - O kom sme premýšľali?)
Stavbári meškali s výstavbou. (lnštrumentál - S čím meškali?)
Predmet vždy označuje osobu, vec, udalosť a pod., ktorá je dejom slovesa zasiahnutá. Býva vyjadrený podstatným menom, zámenom, aj spodstatneným prídavným menom.
Andrej K.   |   slovenský jazyk
Prísudok - hlavný vetný člen
Sloveso - ohybný slovný druh

Slovesá s vidom

Prosím skontrolovať úlohu či máme správne urobený slovesny vid, príklad 6

Zobraziť 3 odpovede

Margita Č.   |   slovenský jazyk
a) učiť sa - naučiť sa, chystať - prichystať, vysielať - odvysielať, letieť - doletieť, blednúť - zblednúť, blokovať - zablokovať, žiadať - vyžiadať, prosiť - poprosiť, kupovať - kúpiť
b) omladnúť - mladnúť, zblednúť - blednúť, priniesť - niesť, odsťahovať sa - sťahovať sa, pricestovať - cestovať, skontrolovať - kontrolovať, prísť - prichádzať
Juraj S.   |   slovenský jazyk
správne: hocijaký prípadne hocaký
ide o
1.) neurčité zámeno s významom akýkoľvek
alebo
2.) prídavné meno v zmysle zlý, neporiadny, ledajaký, menejcenný, bársaký, obyčajný.
Záleží od vety.