Bezplatná pomoc s domácou úlohou

  • opýtaj sa na otázku
  • získaj odpoveď za pár minút

Otázky


Potrebuješ rýchlu pomoc s príkladom na domácu úlohu? Opýtaj sa doučovateľov na DoučMa.sk. Radi ti bezplatne pomôžu.

všetky predmety slovenský jazyk anglický jazyk nemecký jazyk matematika chémia fyzika Excel

Pre ňho preňho

Píše sa správne "pre ňho" alebo "preňho"?

Zobraziť 2 odpovede

Tomáš P.   |   slovenský jazyk
Preňho je správne. Tak ako naň (skratka od na neho)
Juraj S.   |   slovenský jazyk
Pravopis - čo sa ako píše, pravidlá
Gramatika - roviny jazykového systému

Diakriticke znamienka

Dobrý deň, chcem sa spýtať ako sa volajú písmená, ktoré boli v starej slovenčine po 10.storočí. a mali nad sebou bodku (napr. O, u, y). Prípadne, ako sa tieto písmená čítajú. Ďakujem

Odpovedať na otázku

Daniela K.   |   slovenský jazyk

Test zo slovenského jazyka

Dobrý deň, poprosím o pomoc, vďaka ... SJL 9 Otestuj sa k T-9 – slovesá Meno:......................................................Trieda:.........Dátum: .....................Body: ............... Známka: ..... 1. Ak by rodičia zistili, že som stále za počítačom, musel by som vysávať celý byt. …

Zobraziť 1 odpoveď

Katarína Č.   |   slovenský jazyk
Dobrý večer, Katarína,
ako Vám môžem pomôcť?
S pozdravom JL.

Ktoré písmenko je správne, prosím?

Dobrý deň prajem. Prosím Vás, doma váhame nad odpoveďou, či je to písmeno I alebo písmeno CH. Čo je prosím správne? Ďakujeme. :))

Zobraziť 6 odpovedí

Simona M.   |   slovenský jazyk
Dobrý deň, správna odpoveď je po b) - CH

výborný

Prosím Vás o radu, ako by ste vysvetlili piatakovi, alebo žiakom na 1. stupni zš, prečo sa píše v slove výborný - tvrdé y ... Učia sa v škole, že predpona vy, je keď má to slovo význam bez tej predpony, a nie je to ani vybrané slovo ... Vďaka. Toto slovo, nemá bez vy význam ...

Zobraziť 2 odpovede

Katarína Č.   |   slovenský jazyk
Dobrý deň,

ak má slovo význam, že ma vyššiu mieru úrovne, akosti, píše sa s y.... Napr. vynikajúci, vysokokvalitný, vynikavý....

Pekný deň.

V. Homolová
Juraj S.   |   slovenský jazyk
je to síce dosť špecifický tvar, ale pri využití rytmického zákona je tvar - krásna. Pozor potom pri rozbore, aby to nebolo zamieňané s prídavným menom.
Andrej K.   |   slovenský jazyk
Prísudok je základný vetný člen, na ktorý sa pýtame otázkami: Čo robí podmet? Čo sa s podmetom deje? Vyjadruje určitý dej, stav alebo vlastnosť a prisudzuje ich podmetu. Najčastejšie sa vyjadruje slovesom, ktoré vyjadruje osobu, číslo, čas a spôsob (sloveso je v určitom tvare).
napr. Fialka vonia. ... prísudkom je vonia
Beáta má dlhé vlasy. .... prísudkom je má vlasy.

Pri prísudku rozoznávame:
1. slovesný prísudok
a) určitý tvar plnovýznamového slovesa - napr. návšteva odišla,
b) určitý tvar neplnovýznamového slovesa + neurčitok plnovýznamového slovesa - napr. strýko musí cestovať, turista sa chce ubytovať,
2.) menný prísudok - určitý tvar pomocného slovesa + podstatné meno - napr. Mama je učiteľka. (prísudok: je učiteľka), Kolegyňa bola chorá. (prísudok: bola chorá)

PREDMET je naopak rozvíjací vedľajší vetný člen, ktorý dopĺňa alebo bližšie určuje význam slovesa v prísudku. Na predmet sa pýtame všetkými pádovými otázkami okrem nominatívu (nominatívom sa totiž vždy pýtame na podmet!!!). napr.
Dreva máme dosť. (Genitív - Čoho máme dosť?)
Voláš Terke. (Datív - Komu voláš?)
Počujem hlasy. (Akuzatív - Čo počujem?)
Premýšľali sme o tebe. (Lokál - O kom sme premýšľali?)
Stavbári meškali s výstavbou. (lnštrumentál - S čím meškali?)
Predmet vždy označuje osobu, vec, udalosť a pod., ktorá je dejom slovesa zasiahnutá. Býva vyjadrený podstatným menom, zámenom, aj spodstatneným prídavným menom.
Andrej K.   |   slovenský jazyk
Prísudok - hlavný vetný člen
Sloveso - ohybný slovný druh

Slovesá s vidom

Prosím skontrolovať úlohu či máme správne urobený slovesny vid, príklad 6

Zobraziť 3 odpovede

Margita Č.   |   slovenský jazyk
a) učiť sa - naučiť sa, chystať - prichystať, vysielať - odvysielať, letieť - doletieť, blednúť - zblednúť, blokovať - zablokovať, žiadať - vyžiadať, prosiť - poprosiť, kupovať - kúpiť
b) omladnúť - mladnúť, zblednúť - blednúť, priniesť - niesť, odsťahovať sa - sťahovať sa, pricestovať - cestovať, skontrolovať - kontrolovať, prísť - prichádzať