study questions

Študijné otázky

Rýchla pomoc s príkladom na domácu úlohu
alebo
Anonymný autor

Urči vetné členy

Dobrý deň, pomohol by mi niekto prosím s touto úlohou? Otec musel odcestovať na služobnú cestu. Po dlhých pochodoch usídlili sa na dlhší čas v malej chalúpke. Večery trávili študenti v chate pod Magurskými hoľami. Lesy priaznivo ovplyvňujú kolobeh vody. Vyťažené kmene ostávajú dlho ležať na…

Jana V.

Som don Quijot

Prosím vás, ako by ste rozumeli zadaniu slohové práce Som Don Quijote. Je potrebné spraviť charakteristiku dona Qiojita a preniesť jeho vlastnosti do súčasnosti na fiktivnu osobu. Nerozumiem napríklad, ako potom vlastne opísať samého seba, keďže je téma Som don Qijot. Ďakujem za tipy.

Anonymný autor

Určte sklad a nájdite zhodu a väzbu

Dobrý deň, pomohol by mi prosím niekto s touto úlohou? Potrebujem ju na študijné účely... Vopred ďakujem.

Anonymný autor

Rozdelenia slov s predponami

Ako môžeme rozdeliť slovo s predponou "o" alebo "u"? Napríklad okúzliť, oprať, uniesť atď. Môže ostať na konci riadku iba o? (o-kúz-liť, u-niesť)

Adriana K.

Slovné druhy

Ktoré slovné druhy obsahuje veta: ,,Ach, áno, ach!" Ďakujem za odpoveď.

Anonymný autor

Aký typ rozprávača je v diele Maco Mlieč a Keď Báčik z Chochoľova umrie?

Aký typ rozprávača je v diele Maco Mlieč a Keď Báčik z Chochoľova umrie?

Miriam K.

Charakterizuj hlavné znaky poviedky z hľadiska krátkych epických žánrov.

Charakterizuj hlavné znaky poviedky z hľadiska krátkych epických žánrov.

Miriam K.

Charakterizuj hlavné znaky poviedky z hľadiska krátkych epických žánrov.

ZNAKY EPIKY: objektívnosť – nestrannosť, vecnosť, nezaujatosť sujetovosť - dejovosť naratívnosť - rozprávanie hovorovosť minulý čas dynamické motívy Charakterizuj hlavné znaky poviedky z hľadiska krátkych epických žánrov. Aký typ rozprávača je v diele Maco Mlieč a Keď Báčik z Chochoľova…

Nela K.

Dotazník

Zdravím Vás, potrebovala by som pomoc s tvorbou dotazníka na SOČ k téme Poruchy držania tela alebo aj vplyv životného štýlu na ochorenia crbtice a pohybového aparátu, ak má niekto nápady na otázky alebo jeho štruktúru, prosím napíšte. Veľmi mi to pomôže. Ďakujem