study questions

Study questions

Quick help with homework exercise
or
Anonymous author

Barok

Dobrý deň, mal by niekto čas vypracovať tieto otázky? Nemám záujem o lekciu, skôr o vypracovanie materiálu.

Daniela H.

zdravotne poistený musíme byť všetci

zdravotne poistený musíme byť všetci ...... zdravotne poistení musíme byť všetci .......

Anonymous author

Literatúra

Dobrý deň, potrebovala by som vypracovať tieto úlohy k ukážkam (sú zakrúžkované). Viem, že je toho viac, tak čo sa týka peňazí, nebol by problém. Avšak potrebujem to ešte dnes.

Anonymous author

Slovenský jazyk

Dobrý deň, prosím Vás sú: Chcem odpovedať, budem plakať, chcem prestávku slovesno-menné prísudky? Vopred ďakujem za odpoveď.

Anonymous author

Jednoduché súvetia na prvom stupni ZŠ

Milé pani učiteľke, obraciam sa na Vás s prosbou. Vedeli by ste mi prosím vás poradiť primerané a zároveň overené cvičenia na vetné vzorce (napr. V1, ale V2). Vopred veľmi pekne ďakujem :)

Marek P.

Zmena vo význame po vynechaní prestávky

V ktorej z nasledujúcich viet by sa vynechaním prestávky v reči zmenil význam vety? A) Peter, pôjdeš v stredu na ten koncert? B) Ach, kiežby som mohol vrátiť čas! C) Zdalo sa jej, že mince nie sú pravé. D) Dievča, to bolo naozaj vtipné!

Eva Č.

Nasledujúca úloha obsahuje slovo alebo slovné spojenie, za ktorým sú uvedené štyri možnosti.

K danému slovu vyberte to ktoré sa najviac približuje k jeho opačnému významu. Adekvátny a)neprimeraný b) neprispôsobivý c) nezodpovedný d) neadaptovaný Ďakujem krásne za vyriešenie a vysvetlenie danej úlohy. Eva

Eva Č.

Vymysleli sme istý systém, podľa ktorého priraďujeme slovám čísla.

Tu je niekoľko príkladov: hlina 2, bukvica 1, fľaša 3, kremeň 2, stolička 3, tráva 1, jablko 1, voda 2, kniha 3. Ktorému z nasledujúcich slov sme podľa tohto systému správne priradili číslo? a) konár 1, b) koľajnica 1, tabuľa 2, piesok 3 Ďakujem krásne za vyriešenie a vysvetlenie danej úlohy. Eva

Anonymous author

Písanie čiarky v jednoduchej vete

Dobrý deň, vieme mi poradiť overenú metódu na zavedenie čiarky v jednoduchej vete na prvom stupni ZŠ.

Anonymous author

Čiarky

Prosím Vás, nerozumiem prečo je tu čiarka: My, isteže, prídeme a tuto už nie je: Je to zrejme jediný exemplár. Viem, že poučka hovorí, že čiarku napíšeme vtedy, keď hovoríme o jednom vetrom člene, ale moc tomu nerozumiem.