study questions

Študijné otázky

Rýchla pomoc s príkladom na domácu úlohu
alebo
Simona V.

Kombinatorika

Pomohli by ste mi? Študent xy sa pripravil na 7 z 11 otázok. pri odpovedí si náhodne vytiahne tri otázky. Aká je pravdepodobnosť, že na všetky 3 vytiahnuté otázky: zodpovie správne nevie odpovedať

Simona V.

Kombinatorika

Mohli by ste mi prosím pomoct s touto ulohou? na stole je 5 makových,6 slivkových a 7 tvarohových koláčov. Náhodne si vyberieme jede koláč. Aká je pravdepodobnosť, že tento koláč bude a) slivkový b) jablkový c) makový

Anonymný autor

Kružnica

Dobrý večer, potreboval by som pomoc s touto úlohou. Vopred ďakujem za každú pomoc. Zostrojte kružnicu k s daným polomerom r , ktorá prechádza bodom A a dotýka sa priamky b . Aký vzťah musí byť medzi polomerom r a vzdialenosťou bodu A od priamky b , aby daná úloha a/ mala viac riešení, b/…

Anonymný autor

Postupnosť

Dobrý deň, vedel by mi niekto pomôcť s nasledovnou úlohou? Viď v prílohe. Vopred ďakujem!

Anonymný autor

Funkcia

Daná je funkcia f: y=a.x^2 - 2. Vysvetlite ako a či závisí počet prienikov grafu f s x-ovou osou od parametra a. Vedeli by ste pomôcť s touto úlohou ?

Anonymný autor

Trojuholník

Urči obvod pravouhlého trojuholníka, ak dĺžka jednej odvesny je 75% dĺžky druhej odvesny a jeho obsah je 24cm2.

Eva Č.

Sveter bol dvakrát zľavnený, najskôr o 20% a potom ešte o 20% z novej ceny.

Teraz stojí 800 korún. Koľko stál pred prvým zlacnením? a)1280 b)1250 c)1200 d)1120 e)1000 Ďakujem krásne za vyriešenie a vysvetlenie danej úlohy. Eva

Anonymný autor

Uhol priamky a roviny

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť s nasledovnou úlohou: Daná je rovina ρ: 2 x – 3 y + z + 4 = 0 a priamka p = , A [ 1, 0, 7 ], B [ 3, 3, 6 ]. Určte uhol priamky p a roviny ρ. Zmeňte niektorý z údajov tak, aby bola priamka kolmá na rovinu. Vopred ďakujem za pomoc!

Anonymný autor

Kružnica

Dobrý deň, vedel by mi prosím niekto pomôcť s touto úlohou? Ďakujem. Dané sú kružnice k : x 2 + y 2 – 4 x – 6 y + 4 = 0 , m : ( x – 5 ) 2 + ( y – 7 ) 2 = r 2 . Zistite vzájomnú vzdialenosť stredov daných kružníc. Diskutujte o vzájomnej polohe kružníc vzhľadom na parameter r R.