Otázky

Potrebuješ rýchlu pomoc s príkladom na domácu úlohu? Opýtaj sa doučovateľov na DoučMa.sk. Radi ti bezplatne pomôžu.
Pošli svoju otázku

Preklad zo slovenského jazyka

Lucia K.
ruský jazyk

Dobrý deň, potrebovala by som spraviť niektorých viet návodu na obsluhu zo slovenského do ruského jazyka. Vedel by mi niekto prosím pomôcť? Ďakujem

Odpovede:

spraviť preklad

Odpovede:

Ahoj, ozvi sa mi v správe 😎

Test

Angelika S.
matematika

Koľko žiakov písalo test ak tretina vyriešila len časť úloh, štvrtina zo zvyšných žiakov nevyriešilo ani jednu úlohu a 75 žiakov vyriešilo všetky úlohy? Ďakujem za pomoc

Odpovede:

Tretina vyriešila len časť, ostávajú 2/3.

Z nich 1/4 nevyriešia nič, takže ostávajú 3/4 a to je presne 75 žiakov. 75:3=25 ( jedna štvrtina). 25×4= 100 (to je tá 1/4 žiakov a 75 žiakov dokopy).

Takže 1/3 žiakov vyriešila len časť úloh. A zvyšné 2/3 žiakov je 100 žiakov. 100:2=50 50×3=150
Test písalo 150 žiakov. 👍

Cez rovnicu by som na to nešiel, tá by vyzerala takto: X:3 + (X-X:3)/4 + 75 = X
🙂

Nárys, bokorys, pôdorys

Silvia H.
matematika

Prosím aký má byť narys,pôdorys, bokorys ? Ďakujem

Odpovede:

Obklad

Angelika S.
matematika

Steny kúpeľne dlhej 3m a širokej 2m treba obložiť obkladackami so stranou dlhou 10 cm. Koľko obkladaciek potrebujeme,ak budeme steny obkladat do výšky 1,5 m ?

Odpovede:

Ahoj, prosím napíš mi do správy. Vďaka

mierka plánu a mapy

Mierka na mape je v pomerne 1:50000. Akej vzdialenosti v skutočnosti zodpovedá 1 cm na mape?

Odpovede:

1 cm na mape zodpovedá 50 000 cm v skutočnosti. V prepočte na metre je to 500 metrov.

početnosť

Barbora M.
matematika

Dobrý deň, vedel by mi niekto prosím pomôcť s týmto príkladom? najlepšie celý postup: Určte početnosť a relatívnu početnosť jednotlivých písmen abecedy zo strany 25,úlohu riešte tak že najprv spočítate všetky písmená abecedy na tejto strane, a potom zistite početnosť jedného písmena a vypočítajte…

Odpovede:

Táto úloha je ... hmmm ... dohodnime sa tak, že otravná na riešenie. Padne ti na to asi hodina dve - len aby si sa na to duševne pripravila. Nezávidím

Početnosť písmena (napríklad písmeno c) je: koľkokrát sa vyskytne na zadanej strane (písmeno c).
Relatívna početnosť (napríklad písmena c) je pomer: "počet c" delené "počet všetkých písmen na strane"
Len postup.
1) Prvky, ktoré máš sledovať, sú písmená abecedy (teda písmená od a-z). Asi budeš musieť rozlišovať "a" a "á", čo robí úlohu ešte pracnejším (nerozlišuj však malé a veľké písmená, nepočítaj čísla a iné symboli.)
2) Napíš všetky uvažované písmená abecedy pod seba (najlepšie, aby si mala na jednom liste papiera, keď, tak v dovoch stĺpcoch, pokiaľ treba):
a
á
b
až po
z
3) Prejdi text písmenko po písmenke a rob čiarky do svojej tabuľky, aby si zistila koľkokrát sa v texte vyskytlo písmeno (radím piatou čiarou vždy preškrtni predchádzajúce štyri, aby sa ti na koniec ľachko zistilo, koľkokrát tam písmeno bolo - asi rozumieš, čo chcem povedať)
4) Keď si urobila celý text, spočítaj, koľkokrát sa vyskytlo každé jedno písmeno v texte (spočítaš čiarky). Výsledok napíš vedľa príslušného čísla. Toto sú početnosti jednotlivých písmen.
POČETNOSTI MÁŠ HOTOVÉ
5) Spočítaj, že koľko bolo písmen celkom (sčítaš čísla pri jednotlivých písmenách) - označme N (nech je to napr. N=251)
6) Teraz musíš predeliť písmeno po písmene početnosti s počtom písmen N (nech "a" bolo 20-krát, "á" 9-krát, potom relatívne početnosti sú "a" 20/251=0,799, "á" 9/251=0,36 -- vždy by som písal zlomok a kalkulačkou predelíš, zaokrúhliš na 3 desatinné čísla)
RELATÍVNE POČETNOSTI MÁŚ HOTOVÁ
7) Musíš urobiť poradie relatívnych početností od najmenších po najväčšie, teda napísať vypočítané čísla v poradí od najväčších po najmenšie (píš medzi ne bodkočiarku). Najjednoduchšie je, ak do svojho zoznamu písmen s čiarkami, kde už máš spočítané početnosti inou farbou napíšeš poradové čísla - k najväčšiemu číslu 1, potom hľadáš druhé najväčšie číslo až nájdeš, napíšeš k nemu 2, a takto až dokonca. Teraz už vieš, v akom poradí máš písať relatívne početnosti.
Vôbec ti nezávidím. Držím palce.

Džús

Angelika S.
matematika

Vo fľaši boli 2 litre džúsu. Najskôr z neho Tomáš odlial tri pätiny a potom Katka jednu polovicu zo zvyšku. Koľko decilitrov džúsu ostalo vo fľaši? Ďakujem za pomoc.

Odpovede:

3/5 z 20dc je 12 dcl......... ...a 1/2 z 12 je 6dcl
1/5 z 20 je 20:5 = 4...........3/5 sú 4.3 = 12
ok?

Uhly

Angelika S.
matematika

Pre veľkosti vnútorných uhlov trojuholníka ABC platí: alfa:beta=1:2, beta:gama=10:3. Uhol alfa meria ? Ďakujem za pomoc.

Odpovede:

Platí, že ak alfa:beta je 1:2 tak platí aj to, že alfa:beta je 5:10. V oboch pomeroch je beta reprezentovaná desiatkou, takže všetky 3 uhly môžme zapísať do jedného pomeru alfa:beta:gama = 5:10:3. Súčet vnútorných uhlov trojuholníka je 180 stupňov a v pomere máme dokopy (5+10+3) dielikov. Jeden dielik teda tvorí 180/18=10 stupňov. Alfa je reprezentovaná 5 dielikmi, takže alfa = 5×10 = 50 stupňov :)

Obsah

Angelika S.
matematika

Aký je obsah vysrafovnej časti na obrázku,ak strana štvorca má dĺžku 4 dm?

Odpovede:

Návod
Oblúky sú polkružnice s polomerom 2.
1) Narysuj kružnicu K s polomerom 2.
2) Vpíš štvorec Š do kružnice K. Uhlopriečka štvorca je teda 4, preto dĺžka strany štvorca je a= 4/odmocnina(2) = 2.odmocnina(2).
3) Ak zašráfuješ z kruhu (daná kružnicou K) to, čo nepatrí do štvorca Š, už uvidíš polovice z listov na obrázku. Tu budeš mať vlastne 4 polisty, teda 2 celé listy z tvojho obrázku. Ich plocha (dvoch celých listov) je
plocha kruhu - plocha vpísaného štvorca = pi krát 4 - 8 (je ploch vpísaného štvorca, ktorej strana má dĺžku 2 odmocnina(2))
4) Na tvojom obrázku sú 4 celé listy, preo plocha je dvakrát taká, akú sme vypočítali pred chvílkou
Odpoveď na otázku úlohy:
Plocha = 8 pi - 16 = 9,13...

?
Pošli svoju otázku