Bezplatná pomoc s domácou úlohou

  • opýtaj sa na otázku
  • získaj odpoveď za pár minút

Otázky


Potrebuješ rýchlu pomoc s príkladom na domácu úlohu? Opýtaj sa doučovateľov na DoučMa.sk. Radi ti bezplatne pomôžu.

všetky predmety slovenský jazyk anglický jazyk nemecký jazyk matematika chémia fyzika Excel

Matematika

Ako zistit ziadane uhly?

Zobraziť 1 odpoveď

Aveline J.   |   matematika - sš
Používa sa veta o stredovom a obvodovom uhle: uhol AOB (O je stred kružnice, A,B body na kružnici) je dvojnásobne väčší ako uhol ACB (A,B sú na kružnici, C je ľubovoľný tretí bod na kružnici).

Na obrázku vľavo dole sa dá prvý uhol BCA zistiť na základe pravidla o súčte uhlov v trojuholníku. V trojuholníku BCA už poznáš dva uhly, sčítaš ich veľkosti, a odpočítaš od 180: 180-(41+23)=116.

AOB je stredový uhol k BCA. Má dvojnásobnú veľkosť, teda 232. Nakoľko sa pri pretnutí dvoch priamok alebo úsečiek uvädza zvyčajne veľkosť menšieho vzniknuvšieho uhla (jeden uhol je ten nekonvexný, čo vznikol "naľavo", druhý je ten "napravo"), musíš odpočítať 232 od plného uhlu 360. Správna odpoveď je teda 360-232=128.

Úsečky OA a OB sú polomermi kružnice, teda rovnako dlhé. Trojuholník OAB je preto rovnoramenný s rovnako veľkými uhlami OAB a OBA. Ich súčet sa rovná 180 mínus tretí uhol, teda 180-128=52. OAB aj OBA sa pa rovnajú polovici súčtu: 52/2=26.

Uhol EDA je obvodový k uhlu EOA. Uhly EOA a AOB sú si navzájom susedné, súčet ich veľkostí je 180. EOB je teda 180-128=52. EDA má polovičnú veľkosť ako EOB, teda EDA=52/2=26.

Podobným spôsobom využívajúc vyššie spomenuté poznatky o uhloch a trojuholníkoch by som riešil aj ostatné príklady. Dúfam, že som pomohol a matike zdar! :)

Matematika

Ako zistit ziadane uhly?

Odpovedať na otázku

Aveline J.   |   matematika - sš

Akutne

Dobry den! Prosim Vas, potrebovala by som rychle a strucne odpovede k nasledovnym otazkam ( rychle v zavislosti od toho, ze overovacia skuska z nasledovnej temy ma caka uz zajtra a strucna vo forme odpovede k mojim otazkam, ktore mi nie su uplne jasne😉) Keby sme mali porovnat vyznam jednoduchych a…

Odpovedať na otázku

fyzika sš

Prosim, vedeli by ste mi spisat riesenia nasledovnych cviceni, okrem trojky a stvorky? Dakujem vopred.

Zobraziť 2 odpovede

1. Dôležitým príkladom pozdĺžneho vlnenia je zvuk. Membrána bubna
striedavo stláča a rozpína vzduch a vytvára pozdĺžnu zvukovú
vlnu, ktorá sa šíri vo vzduchu.
V pevných látkach sa stretávame s oboma typmi vlnenia – priečnym
i pozdĺžnym. Platí, že pozdĺžne vlnenie vyvoláva zmenu objemu danej
látky, zatiaľ čo priečne vlnenie vyvoláva zmenu jej tvaru. Pevné látky sa bránia zmene tvaru a objemu. Pri naťahovaní alebo skrúcaní cítime napätie v látke. Preto sa bude v pevných látkach šíriť pozdĺžne aj priečne vlnenie.
V tekutinách sa môže šíriť iba pozdĺžne vlnenie. Okrem týchto dvoch typov sa stretávame ešte s povrchovými vlnami, ktoré sa šíria na rozhraní prostredí, napríklad na rozhraní vody a vzduchu – na vodnej hladine. Časti vody sa pohybujú po kružnici, prípadne po elipse.
Všetky doteraz spomenuté vlnenia nazývame postupné vlnenia. Okrem
nich existuje stojaté vlnenie – priečne i pozdĺžne.
Stojaté vlnenie vzniká napríklad na strunových hudobných nástrojoch, kde počet uzlov a kmitní závisí od ich frekvencie. Základný tón vznikne pri stojatej vlne s jednou kmitňou uprostred, pri tzv. prvej harmonickej frekvencií. Druhý, ak stojaté vlnenie má dve kmitne. Podobne to funguje aj pri stojatom vlnení, ktoré vznikne na pružine. Ak by sa skladali dve proti sebe postupné vlnenia s rôznymi amplitúdami, potom by vzniklo okrem stojatého vlnenia aj postupné vlnenie, ktoré by sa šírilo v smere vlny s väčšou amplitúdou. Takýto prípad nastáva napríklad v rádiolokátoroch pri čiastočnom odraze elektromagnetickej vlny na konci vlnovodu, ktorým sa vlna privádza k vysielacej anténe.

Mechanicke vlnenie

Ahojte, vedel by mi niekto vyriešiť príklady C) D) E) F) 2) 3) prosím? Vďaka moc

Odpovedať na otázku

Kristína T.   |   fyzika - sš

Mechanické vlnenie

Dobrý deň, vedel by mi niekto vyriešiť príklady C) D) E) F) 2) 3) prosím? Vďaka moc

Odpovedať na otázku

Kristína T.   |   fyzika - sš

Mechanické vlnenie

Ahojte, vedel by mi niekto vyriešiť príklady C) D) E) F) 2) 3) prosím? Vďaka moc

Odpovedať na otázku

Kristína T.   |   fyzika - sš

Adjuvants

Aluminium hydroxid, aluminium fosfat, potassium aluminium sulfat-čo sa s nimi stane po vpichnutí do tela a ako sa dajú vylúčiť?

Zobraziť 1 odpoveď

Kristina K.   |   chémia
Keď sa hliník dostane do krvného obehu, jeho následné spracovanie je rovnaké a nezávisí od cesty podania do organizmu.
Asi 90 % hliníka sa naviaže v krvi na transferín, kde však železo nenahrádza, nakoľko väzobná afinita hliníka k transferínu je 100 x nižšia ako pri železe. Zvyšných cca 10 % hliníka sa viaže na citrát, fosfát
a citrát-fosforečné komplexy.
Biologicky dostupný hliník sa vo viac ako 98 % vylučuje z krvi cez obličky močom. Sila väzby hliníka na transferín je veľmi slabá a v ob- ličkách je hliník ľahko odstránený a následne vylúčený močom. Zo zostávajúcich 2 % hliníka je 0,5 % prítomného v plazme a zvyšok sa ukladá do rôznych tkanív a orgánov.
Hlinik podaný intravenózne- o tom nemám žiadne informácie. Intramuskulárne pri vakcinácii ako adjuvans. To je eliminované relatívne rýchlo. Jedná sa o veľmi nízke hladiny Al(OH)2, V 100 gramoch špenátu napríklad nájdeme okolo 900 mikrogramov alumínia. Pri PVC vakcinácii je v tele približne 1 320 mikrogramov hliníka. Avšak toto množstvo sa uvoľňuje dlhú dobu, mesiac i viac.

Mam subor dat - tel cislo, meno priezvsko, Firma

Ako sa da nastavit automaticke rozdelovanie podla firmy v rozdielnych sheetoch? potrebujem to automaticky, nenapada ma nic

Zobraziť 3 odpovede

Adam F.   |   Excel
Cez kontigenčnú tabuľku na každom sheete.

Reported speech

Prosím,ko by som túto vetu mala dať do reported speech? Aubrey asks me "When would you come again ' Aubrey asks me when would i come again alebo when will i come again?

Zobraziť 3 odpovede

Patrícia   |   anglický jazyk - sš
Aubrey asked me when would I come again.