Pochopiť a vedieť.Lea M.

Lea Macurová
Účet overený:
matematika - zš
Dolný Kubín
Doučuje aj cez skype / internet
9€ - 12€ za 60 minút
poobede, večer, víkend,
100% zodpovedaných správ
6h priemerná rýchlosť odpovede

Hodiny prispôsobím tomu, v čom sa potrebujú Vaše deti najviac zlepšiť, prípadne si utvrdiť už získané vedomosti.
Matematika vyžaduje pravidelnosť a prepojenie získavaných vedomosti v nadväznosti na ďalšie učivo.
Som učiteľka s dlhoročnou praxou, matematiku doučujem podľa učebných osnov základnej školy - ISCED I, II.

Príprava na monitor, prijímacie pohovory na stredné školy, prípadne len dovysvetlenie nepochopeného učiva.Kontaktný formulárNapísať referenciu