Jazyky a všeobecné vzdelanieOlga N.

Olga N.
Účet overený:
francúzsky jazyk - štátna skúška a PhDr., latinčina štátna skúška, slovenský jazyk - pre ZŠ
Bratislava
Doučuje aj cez skype / internet

Absolventka Filozofickej fakulty UK v Bratislave, s praxou na gymnáziu s rozšíreným vyučovaním jazyka francúzskeho, PhDr. Po ukončení profesionálnej kariéry sa venujem výuke jazykov. Študentom a žiakom poskytujem okrem výuky jazyka aj všeobecný prehľad a medzipredmetové prepojenie. Dosahujem úspešné uplatnenie študentov pri prijímacích pohovoroch, ale aj pri zlepšovaní ich prospechu.Kontaktný formulár