Noemi M.

Noemi M.

Odpovedá do 15 hodín, na 50% správ
50% 15 hod
Prijíma študentov

Noemi M.

Prijíma študentov

Doučovanie z angličtiny online

  • -
  • Doučuje aj online

Popis

Zdravím! Volám sa Noemi a rada odovzdám a pozdielam moje poznatky z anglického jazyka (online formou). Momentálne študujem na Univerzite Azorských ostrovov - v anglickom jazyku. Počas strednej školy som sa zúčastnila ročného stredoškolského študijného pobytu v USA. Vo voľnom čase pracujem so zahraničnými študentmi, ktorí sa rozhodli absolvovať svoj študijný pobyt na Slovensku. Bakalársky stupeň štúdia som ukončila na Fakulte aplikovaných jazykov v Bratislave a mala som možnosť stráviť rok na univerzite v španielskej Córdobe. Magisterské štúdium dokončujem na Univerzite Azorských ostrovov. Počas posledných rokov som mala možnosť sa zúčastniť viacerých krátkodobých i dlhodobých študijných pobytov v rôznych krajinách EU. Z anglického jazyka som získala certifikát Cambridge - level C1.