Movses S.

Movses S.

Odpovedá do 7 hodín, na 67% správ
67% 7 hod
Prijíma študentov

Movses S.

Prijíma študentov

Tri roky pedagogickej praxe s deťmi a dospelými. Plynulý v angličtine. Znalý nemčiny. Znalý ruštiny. Trpezlivý a povzbudzujúci.

  • -
  • Doučuje aj online
  • Preferované časy: doobeda, poobede, večer, víkend
Preferované časy: doobeda, poobede, večer, víkend

Popis

Slovenčina nižšie ↓

Hello, my name is Movses and I am from Armenia, although most of my life I have been living in England and Slovakia.

I have been giving one-on-one lessons in English and Math for 3 years with children and adults.

English: Usually, we pick a coursebook that is suitable (and interesting too) for you and do most of our work from there. Don't worry about purchasing any coursebook, I will provide. We will also practice grammar, unless you prefer not to.
For those who want to make fast progress with learning English, no problem. I am here to not just be a tutor for an hour a week, but be a guide for learning a language. I will always be ready to give instruction as to what to do and practice outside of the lesson for as much free time as you could possibly have, if you wish to advance fast.

Math: I can teach mathematics in English up to high school level. Integration and differentiation included.

I know learning can be hard, but I can promise to guide you out of all the unnecessary confusion. I am competent and friendly, so don't shy away from booking a lesson.

Dobrý deň, volám sa Movses a som z Arménska, hoci väčšinu života žijem v Anglicku a na Slovensku.

Už 3 roky vediem individuálne hodiny angličtiny a matematiky s deťmi a konverzačnú angličtinu s dospelými.

Angličtina: Zvyčajne vyberieme učebnicu, ktorá je pre vás vhodná (a tiež zaujímavá) a väčšinu našej práce vykonáme odtiaľ. Nerobte si starosti s nákupom učebnice, poskytnem. Precvičíme si aj gramatiku, pokiaľ nechcete.

Pre tých, ktorí chcú urobiť rýchly pokrok v učení angličtiny, žiadny problém. Som tu, aby som nebol len lektorom na hodinu týždenne, ale bol aj sprievodcom pri učení sa jazyka. Vždy budem pripravený poskytnúť pokyny, čo robiť a cvičiť mimo lekcie, aby ste mali čo najviac voľného času, ak chcete rýchlo napredovať.

Matematika: Môžem učiť matematiku v angličtine až do strednej školy. Vrátane integrácie a diferenciácie.

Viem, že učenie môže byť ťažké, ale môžem vám sľúbiť, že vás vyvediem zo všetkého zbytočného zmätku. Som komepetntý a priateľský, takže neváhajte a rezervujte si lekciu.