Michael S.

Michael S.

Prijíma študentov

Michael S.

Prijíma študentov

Hodiny AJ / NJ online

  • -
  • Doučuje aj online
Doučuje predmety:

Kontaktný formulár

Popis

Native speaker pre intenzivne hodiny konverzace - pre studium alebo profesiu