Simona G.

Simona G.

Prijíma študentov

Simona G.

Prijíma študentov

Anglické konverzácie so Simčou

  • -
  • Doučuje aj online
  • Preferované časy: poobede, večer, víkend
Preferované časy: poobede, večer, víkend
Doučuje predmety:

Popis

Vieš po anglicky, no máš strach z rozprávania? Neveríš si svoje vedomosti z angličtiny používať v praxi? Poďme to spolu prekonať!

Prečo konverzácie v angličtine? Na stredných školách učitelia cudzieho jazyka často kladú dôraz najmä naučiť čo najširší záber gramatiky a slovnej zásoby. Priestor na ich využitie v praxi sa však nedostaví. Niet divu – nie je ľahké viesť 30-tich študentov k diskusii počas 45 minútovej hodiny, tak aby sa zapojil každý. Mnoho študentov teda ovláda anglický jazyk z teoretického hľadiska (poznajú rôzne časy, podmienky a iné gramatické záležitosti), alebo ho vedia použiť v písomnej forme (vďaka množstvu napísaných slohových prác), prípadne výborne rozumejú hovorenej reči (vďaka množstvu napozeraných filmov či seriálov), avšak majú strach z aktívneho rozprávania.

Podobnému problému som čelila aj ja. Neverila som si otvoriť ústa a bála som sa prehovoriť po anglicky v akejkoľvek situácií. Preto každý, kto sa cíti podobne je na mojej hodine vítaný.

Čo budeme robiť? Jednoducho – diskutovať. Verím, že gramatickú zložku ovládaš výborne a preto ju teraz aplikujeme do ústneho prejavu. Budeme viesť debaty na rôzne témy a tak prekonáme strach zo „spíkovania“. Prípadne sa môžeme venovať aj rozširovaniu slovnej zásoby, písaniu, či rôznym cvičeniam, ak máš v týchto oblastiach pochybnosti :).

Kto som ja? Mám absolvovaný kurz anglického jazyka na úrovni B2. Odbornú pomoc u mňa však nehľadaj. Nie som učiteľka, ktorá napomenie každú tvoju chybu. Som však osoba s priateľským prístupom, s ktorou môžeš viesť neobmedzené diskusie na akékoľvek témy (samozrejme v angličtine) a bez akejkoľvek hanby či pocitu strachu.

Preferujem online konverzácie cez vopred dohodnutú platformu.

Tak čo, pokecáme?