Tamara V.

Tamara V.

Odpovedá v priemere do 23 hodín.
23 hod
Prijíma študentov

Tamara V.

Prijíma študentov

Doučovanie vrámci Bratislavy alebo online

  • -

Popis

Som študentkou denného štúdia VŠ na FiF UK v odbore Prekladateľstvo a Tlmočníctvo.
Na gymnáziu som maturovala z dejepisu, občianskej náuky a dejín umenia.