Doučovatelia predmetu dejepis

Dobrý deň, som kvalifikovaná učiteľka anglického jazyka a histórie, venujem sa aj slovenskému jazyku pre cudzincov. Mám dlhoročnú prax vo vyučovaní jednotlivcov, postupne sa pridali aj menšie a…
Som študentka strednej školy s bilingválnym zameraním. Rada doučím angličtinu, slovenčinu a aj matematiku + aj predmety ako dejepis, biológia, geografia...hrám aj na klavír 8 rokov, ponúkam aj hodiny…
Vyštudovala som učiteľstvo histórie a výchovy k občianstvu, taktiež sa zaujímam sa o slovenský jazyk a literatúru. Rada pracujem so žiakmi a študentmi. Som zhovorčivá a entuziastická. Teším sa na…
V oblasti umenia a kultúry sa pohybujem takmer celý svoj život, moje znalosti majú široký záber cez divadlo, výtvarne umenie, tradičné ľudové umenie, až po súčasné intermediálne disciplíny, So…
Navštevovala som základnú aj strednú školu v anglickom jazyku. Momentálne študujem v zahraničí a rada pomôžem vyučovaním online. Absolvovala som maturitu z úrovne C1 na 1 a certifikát IELTS túto…
Učím tvorivo slovenský jazyk a literatúru, anglický jazyk, občiansku náuku, dejepis a filozofiu. So mnou budeš slovenský jazyk milovať!
Dobrý deň, moje meno je Ivana a som absolventkou filozofickej fakulty na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde som vyštudovala učiteľstvo dejepisu a etickej výchovy, filozofie. Mám za…
Moje meno je Matúš, a som študentom na Obchodnej akadémií zo zameraním na anglický jazyk. Rád Vám pomôžem s učivom, konverzáciou, a gramatikou keď niečomu nebudete rozumieť. Momentálne doučujem …
Dobrý deň, Volám sa Miroslav Holčík a som absolvent FTVŠ Bratislava a certifikovaný tréner. Okrem trénerských aktivít som v súčasnosti učiteľom strednej školy. Učím TŠV, dejepis, biológiu a…
Som študentom Pedagogickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Študujem kombináciu odborov Dejepis a Občianska náuka / Základy spoločenských vied. S doučovaním mám skúsenosti aj vďaka praxi v…
Pekný deň prajem všetkým, doučujem maďarčinu a dejepis v Senci a v Bratislave, resp. v ich okolí za rozumnú cenu. Som Maďar, študoval som maďarčinu a dejepis na pedagogickej fakulte. Rád čitam…
Ahoj, som externistka na FF UMB, aprobácia mgr. história, a pomôžem Ti doučiť sa z dejepisu, či histórie to, čomu nerozumieš. Nevieš, kedy bola bitka pri Moháči? Napoleon bol podľa Teba raper? Čo sa…