Doučovatelia predmetu dejepis

Som učiteľkou na základnej škole, takže s učením a doučovaním mám skúsenosti. Rada by som doučovala cudzincov, ktorí sa chcú naučiť alebo zdokonaliť v slovenskom jazyku, Som ochotná pomôcť…
Volám sa Andrej Žabka, mám 20 rokov a som študentom druhého ročníka UK v BA na Právnickej fakulte. Popri škole pracujem aj v developerskej firme na právnom oddelení. Po prvom ročníku VŠ som sa…
Som učiteľom slovenského jazyka a literatúry v kombinácii s dejepisom. Vyštudoval som Univerzitu Mateja Bela v rovnakej aprobácii. Popri každodennej práci so žiakmi v škole, tiež doučujem žiakov…
Mám ukončené právnické a pedagogické vzdelanie. Doučujem predmety ako dejepis,občiansku náuku, geografiu ako aj viem vysvetliť študentovi práva správne právo, občianske právo, pracovné právo a k tomu…
Som učiteľkou ruského jazyka, výtvarnej výchovy a etickej výchovy. Venujem sa výtvarnej tvorbe a písaniu poézie. Moje vedomosti by som chcela ponúknuť tým, ktorí potrebujú doučovanie pre zlepšenie…
Učenie a odovzdávanie poznatkov ma napĺňalo a bavilo už od detstva. Veď čo môže byť zaujímavejšie a zmysluplnejšie než obohacovanie vlastnej osobnosti prostredníctvom cudzích jazykov a nových…
Mám ukončenú VŠ UCM v Trnave v odbore učiteľstvo. Pracujem na škole pre žiakov s telesným postihnutím. Ku svojim žiakom pristupujem individuálne podľa špecifických potrieb žiaka. S vyučovaním a…
Som energický mladý človek s bohatými životnými a študijnými skúsenosťami v zahraničí. Študovala som IB Diploma na Regent´s School v Bangkoku (Thajsko), kde som úspešne zmaturovala v roku 2013. …
Mám vyštudované učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a dejepisu na FiF Univerzity Komenského. Momentálne pracujem ako učiteľka na základnej škole. Okrem toho sa aktívne venujem štúdiu…
Som študentka VŠ - Predškolská a elementárna pedagogika (zamerané na deti v materskej škole a prvý stupeň), no rada doučím aj staršie deti. Už niekoľko rokov pomáham základoškolákom zvládnuť učivo.…
Veľa som cestovala, mám bohaté skúsenosti s aktívnou komunikáciou v anglickom jazyku, minulý rok som maturovala z angličtiny (B2), dejepisu a slovenčiny - všetky predmety doučujem, učivo základných a…
Som absolventkou magisterského odboru Učiteľstva akademických predmetov, konkrétne programu Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici…