Doučovatelia predmetu dejepis

Absolvent práva s červeným diplomom a cenou dekana za najlepšieho študenta v štúdijnom programe. Absolvoval som tiež postgraduálne štúdium práva na anglickej univerzite. Milovník histórie,…
Študujem históriu na UKF v Nitre, kde aktuálne pôsobím ako doktorandka. Milujem angličtinu, vďaka nej rozumiem obľúbeným pesničkám, fanaticky sledujem nové seriály len čo výjdu a bez problémov sa…
Volám sa Simona Brežinová a v Banskej Bystrici na Univerzite Mateja Bela študujem 2. ročník magisterského štúdia v odbore nemecký jazyk a literatúra v kombinácii s históriou. S doučovaním nemeckého…
Som čerstvá absolventka Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove. Doučovať som sa rozhodla preto, lebo na vysokú školu pôjdem až o rok a nechcem stratiť chuť učiť sa :) Dosť často som doučovala…
Som študentkou Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch, ktoré je zamerané práve na anglický jazyk. Komunikatívnosť ani trpezlivosť mi nechýbajú, tak som si povedala, že vyskúšam aj takúto…
Absolventka prvého ročníka na päť ročnom anglickom gymnázium v Bratislave. Plynule ovládam slovenský, anglický a ruský jazyk, tak tiež sa učím nemecký jazyk. Som ochotná doučovať väčšinu predmetov na…
Som študentkou Pedagogickej a Kultúrnej Akadémie a ponukám doučovanie z anglického jazyka (ovládam ho plynule) a dejepisu pre žiakov ZŠ a študentov SŠ. Mám zodpovedný a priateľský prístup a vždy…
...lebo slovenčina je krásny jazyk, ktorý sa oplatí študovať :-) Ukončujem štúdium učiteľskej kombinácie slovenského jazyka a literatúry v kombinácii s dejepisom. Slovenčina nie je iba mojím štúdiom…
Volám sa Monika Murgová a som študentkou 4.ročníka anglického bilingválneho gymnázia Jana Amosa Komenského v Košiciach. Doučujem v KE ale aj v Michalovciach, odkiaľ pochádzam. Pripravujem na monitor…
Som Mišo, rád športujem (futbal, lyžovanie). Chodím na Bilingválne gymnázium v Sučanoch do 4. ročníka. Doučujem predmety dejepis, geografia a anglický jazyk (s ktorým som v kontakte každý deň),…
Učenie a odovzdávanie poznatkov ma napĺňalo a bavilo už od detstva. Veď čo môže byť zaujímavejšie a zmysluplnejšie než obohacovanie vlastnej osobnosti prostredníctvom cudzích jazykov a nových…
Som absolventkou magisterského odboru Učiteľstva akademických predmetov, konkrétne programu Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici…