Anna K.

Anna K.

Odpovedá do 28 hodín, na 75% správ
75% 28 hod
Prijíma študentov

Anna K.

Prijíma študentov

Doučovanie v centre Trnavy

  • -
  • Doučuje aj online
  • Od  18 €/hod
Cena Od 18 €/hod

Popis

Učiteľka na 1.stupni ZŠ, Pripravím vaše dieťa na vyučovanie, urobime domáce úlohy, projekty, naučím vaše dieťa učiť sa...

Pripravíme sa tak, aby ste vy nemuseli.
V centre Trnavy, aj on line.
Vysokoškolské vzdelanie pre 1. stupeň ZŠ a pre materske školy.
Prax v materskej skole 8 rokov, prax v ZŠ na 1. stupni 15 rokov.
Práca so žiakmi so špeciálnymi potrebami, práca s deťmi, ktoré potrebujú individuálny prístup.