Sophia O. Overená identita

Sophia O.

Odpovedá do 20 hodín, na 100% správ
100% 20 hod
Overená identita
Prijíma študentov
Skúšobná lekcia zadarmo

Sophia O.

Prijíma študentov
Skúšobná lekcia zadarmo

🇬🇧 English Teaching & Private Artist Mentoring and Therapeutic Art Coaching 🇬🇧

  • Doučuje aj online
  • Od  20 €/hod
  • Preferované časy: doobeda, poobede, večer, víkend
Cena Od 20 €/hod
Preferované časy: doobeda, poobede, večer, víkend

Popis

Ahoj, volám sa Sophia mám 29 rokov a od roku 2018 pôsobím v Londýne a Bratislave ako interdisciplinárny umelec.

Doučujem formou jednorázovej hodiny alebo dlhodobého mentoringu a terapeutického coachingu.

Ponúkam doučovanie anglického jazyka, na základe získaného TEFL certifikátu Level 5 (C2 Proficiency qualification) a nazbieraných skúseností za posledných 5 rokov života v UK. Doučujem všetky vekové kategórie od začiatočníkov po pokročilých. Učím gramatiku & slovnú zásobu, konverzáciu so zameraním na hovorovú ale aj odbornú algličtinu, všeobecný mentoring zameraný na pomoc pri písaní odborných výskumných prác, proofreading, rady a tipy na život v UK, príprava na test living in the UK / citizenship / passport application.

Ďalej ponúkam súkromný mentoring na dlhodobej spolupráci, alebo možnosť vybrať si z troch druhov Masterclasses s umeleckým zameraním - (1.) prípravy na talentové skúšky na slovenské a zahraničné vysoké školy, portfólio, tvorba webstránky, rady a tipy na prihlášky na súťaže, výstavy, granty, tvorba finančného plánu, (2.) výuka rôznych umeleckých techník a (3.) výuka rozvoja kreativity / Therapeutic Art Coaching.

Ponúkam ťiež doučovania pre cudzincov ktorí sa chcú učiť Slovenský jazyk od základov.

Napíš mi do správy tvoje požiadavky a hodinu ti na mieru prispôsobím.

Som absolventka MA Art and Science, Central Saint Martins London (2022), a BA (Hons) Textile Design Nottingham Trent University (2020).

----------------------------------------------------------------

Hi, I'm Sophia. I'm 29 years old, and I've been working as an interdisciplinary artist in London and Bratislava since 2018.

I offer instruction through either a single-session lesson or an extended period of personalized mentoring and therapeutic art coaching.

I offer English language tutoring based on my Level 5 TEFL certificate (C2 Proficiency qualification) and gathered experiences from the past 5 years living in the UK. I provide tutoring for all age categories, from beginners to advanced learners. My teaching covers grammar, vocabulary, and conversation, with a focus on both colloquial and professional English, also I offer long-term mentoring aimed at writing professional research papers, proofreading services, and tips on life in the UK, preparation for the living in the UK test / citizenship / passport application.

Additionally, I provide private mentoring on a long-term cooperation, or an option to choose from three types of Masterclasses with an artistic focus. These include preparation for (1.) talent exams at Slovak and foreign universities, portfolio and website creation, advice and tips for applying to competitions, exhibitions, and grants, assistance in creating a financial plan, as well as (2.) instruction in various artistic techniques and (3.) fostering creativity development / Therapeutic Art Coaching.

I offer lessons for foreigners who wish to learn the Slovak language from scratch.

Feel free to message me with your specific requirements, and I'll customize the lesson to meet your needs.

I hold an MA in Art and Science from Central Saint Martins, London (2022), and a BA (Hons) in Textile Design from Nottingham Trent University (2020).

Typy lekcií

Skúšobná lekcia

Rezervuj si 30 min konzultácie zadarmo na všetky tvoje otázky a prípravy na doučovanie :)

Zadarmo / 30 min
Angličtina - Gramatika & Slovná zásoba

Grammar & Vocabulary

20 € / 45 min
Angličtina - Konverzácia

Conversation

20 € / 45 min
Slovak Language for foreigners

Discover the beauty of the Slovak language from scratch, perfect for curious foreigners like you!

20 € / 45 min
Angličtina - Living in the UK

Boost your skills: Grammar, Vocabulary, Conversations, UK Living + Pro Tips!

30 € / 45 min
Umenie: Unlocking Creativity - slovenský / anglický jazyk

Krátke cvičenia na rozvoj a podporu kreativity - priprav si rôzne médiá ako farby, ceruzky, pastel, uhlík a plátno +/alebo papiere.

20 € / 45 min
Umenie: Art Lesson - slovenský / anglický jazyk

Náuka o rôzných médiách, technikách a štýloch, o teórií farieb, pigmentoch / ako si vyrobiť vlastné pigmenty a farby.

30 € / 45 min
Umenie: Professional Development - slovenský / anglický jazyk

Uprav svoje portfólio a získaj profesionálnu podporu na svoje CV. Rozviň svoju prezentáciu online / založ si alebo uprav svoju webstránku, získaj marketingové zručnosti. Získaj tipy na prihlášky a prípravu na talentové skúšky na EU a UK Univerzity. Nauč sa typy na pohovory. Nauč sa ako sa úspešne prihlásiť na súťaže, výstavy a požiadať o finančnú podporu. Nauč sa pochopiť a definovať svoj finančný plán.

40 € / 45 min