Viliam K.

Viliam K.

Prijíma študentov

Viliam K.

Prijíma študentov

Native English Tutor | 🇨🇦 | Nauč sa anglicky s rodeným Kanaďanom

Cena Od 15 €
Doučuje predmety:

Popis

EN: I am a graduate of the Canadian High School System and I was also born in Canada. Ever since I finished school I have been teaching English and provided artistic, scientific and literary assistance

My teaching style is organic and fluent, if possible, based on the student, leading the whole lecture entirely in English. Incorporating critical thinking, intuitive writing, and constant English communication.

SK: Som absolventom kanadského stredoškolského systému a narodil som sa v Kanade. Odkedy som skončil školu, učím angličtinu a poskytujem umeleckú, vedeckú a literárnu pomoc.

Môj štýl výučby je organický a plynulý, podľa študenta, vediem celú kommunikáciu čisto v angličtine. Pri vyučbe kritické myslenia, intuitívne písania a neustála komunikácia v angličtine je hlavnýnim cieľom.

Typy lekcií

Standard English Class

15 € / 90 min