Kristína H.

Kristína H.

Prijíma študentov

Kristína H.

Prijíma študentov

Online doučovanie angličtiny a slovenčiny

  • Doučuje aj online
  • Od  20 €
  • Preferované časy: poobede, večer, víkend
Cena Od 20 €
Preferované časy: poobede, večer, víkend

Popis

Ahojte, volám sa Kika. Navštevovala som gymnázium a študovala som právo na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave 📖. Vyše 7 rokov sa venujem vyučovaniu zjazdového lyžovania, posledných 5 rokov prevažne v zahraničí, čo ma naučilo veľa o tom, ako deti vnímajú svoj osobný rast a vstrebávanie informácií, všetky tieto skúsenosti aplikujem aj vo výučbe.

MOJE SKÚSENOSTI
👉🏻 doučovanie anglického a slovenského jazyka pre ZŠ
👉🏻 viac ako 200 odučených hodín
👉🏻 7-ročná prax učenia v športe
👉🏻 skúsenosti s výučbou žiakov s poruchami učenia
👉🏻 hravá metóda vyučovania anglického, slovenského jazyka
👉🏻 pravidelná príprava na hodiny
👉🏻 aktívna úroveň anglického jazyka C1
👉🏻 5-ročná prax práce v zahraničí

Moje hodiny sú vedené tak, aby boli zábavné a zároveň poučné, s cieľom pomôcť študentom prekonať odpor voči danej téme/predmetu a objaviť v nej/ňom kúzlo.

Počas prvej hodiny sa snažím vytvoriť priateľské prostredie a spoznať študentov. Tiež spoločne absolvujeme test, aby som získala lepší prehľad o ich znalostiach v danej oblasti, zistil ich slabé miesta a spôsob ich myslenia pri riešení úloh. Tieto poznatky mi potom pomáhajú prispôsobiť obsah a štruktúru ďalších hodín.

S veľkým záujmom zisťujem názory študentov na záver odučenej hodiny. Pravidelne tiež informujem rodičov alebo samotných študentov o ich pokroku.

Typy lekcií

Štandardná lekcia

20 € / 55 min