Romana R.

Romana Rrr
Účet overený:
 anglický jazyk, rumunčina
  Bratislava - Petržalka
 851 01 (Bratislava)
  8€ - 13€ za 60 minút
  70% zodpovedaných správ
  48h+ priemerná rýchlosť odpovede

Som absolventka magisterského štúdia prekladateľstva a tlmočníctva na Univerzite Komenského v Bratislave a ponúkam individuálne aj skupinové hodiny (pre max. 3 osoby) vo viacerých jazykoch. Za sebou mám nielen teoretické znalosti nadobudnuté štúdium, ale aj praktické skúsenosti so životom v Spojených štátoch, Írsku, Veľkej Británii a Rumunsku (pracovne, ako aj v rámci rôznych študijných pobytov).

Momentálne vediem hodiny týchto cudzích jazykov a disciplín:

● anglický a rumunský jazyk na úrovniach od úplného začiatočníka až po vysoko pokročilú VŠ úroveň, prípadne konverzačné hodiny;
● na univerzitnej úrovni môžem poskytnúť doučovanie v oblasti translatológie a jazykovedy (fonetika/fonológia, morfológia, syntax,...), prípadne reálií a histórie krajín.
● konzultácie bakalárskych a diplomových prác, poznámky k zvolenej štruktúre a už napísanému textu, poradenstvo k vyhľadávaniu vhodných zdrojov.

Môžem pre Vás zostaviť efektívny študijný plán vhodný na samostatné štúdium jazyka, alebo ponúknuť na mieru šité doučovanie ako doplnok k štúdiu. Preferujem prácu so žiakmi a študentmi, ktorí majú záujem o daný jazyk a kultúru, ale pevne verím, že u ostatných dokážem tento záujem prebudiť vhodnými študijnými materiálmi :)

Svoj prístup k výuke obmieňam podľa individuálnych charakteristík a predpokladov žiaka a jeho študijných cieľov - podľa potreby možno charakter hodín prispôsobiť od nenáročných mimoškolských aktivít až po intenzívne štúdium s cieľom rýchleho zlepšenia jazykovej kompetencie. Samozrejme, v takom prípade je nevyhnutná spolupráca žiaka/študenta a istý čas, ktorý bude venovaný štúdiu aj mimo našich hodín.Kontaktný formulár


Napísať referenciu