Vidíš upozornenie, že naša aplikácie je neoverená?


Ak pri prihlasovaní cez Google vidíš upozornenie, že naša aplikácia nie je overená, klikni prosím na tlačidlo nižšie. Prevedie ťa na nastavenia oprávnení tvojho Google účtu. Prosíme, odstráň zo zoznamu našu aplikáciu s názvom Meet'n'learn registration a pokús sa prihlásiť znovu. Už by to malo fungovať bez problémov.

Google si z nejakého dôvodu pamätal staršie oprávnenia, ktoré si aplikácii udelil/a v minulosti. Dnes požadujeme menej oprávnení, no Google môže upozorňovať na zmenu označením "aplikácia nie je overená".
Ďakujeme za porozumenie.