Ako napísať formálny list vo francúzštine: Podrobný návod na úspešné zvládnutie

Ako napísať formálny list vo francúzštine: Podrobný návod na úspešné zvládnutie

Publikované: 2. 5. 2023 Autor: Juraj S.

Písanie formálneho listu vo francúzštine je základnou zručnosťou pre každého, kto chce efektívne komunikovať v profesionálnom prostredí v rámci francúzsky hovoriacich krajín. Táto komplexná príručka vám poskytne všetky potrebné informácie na vytvorenie uhladeného a efektívneho formálneho listu vo francúzštine vrátane štruktúry, formátu, jazyka a základnej slovnej zásoby. Okrem toho sa budeme zaoberať významom doučovania a kultúrneho povedomia pri zvládnutí písania francúzskych listov.

Ako sa naučiť písať formálny list vo francúzštine

Formálne listy zohrávajú rozhodujúcu úlohu v profesionálnej a osobnej komunikácii vo francúzsky hovoriacich krajinách. Slúžia na rôzne účely, napríklad na podávanie žiadostí o zamestnanie, obchodnú korešpondenciu a formálne pozvánky. Osvojenie si zručnosti písania formálnych listov vo francúzštine preukáže nielen vašu jazykovú zdatnosť, ale pomôže vám urobiť silný dojem v profesionálnom prostredí. Okrem toho je cenným prínosom pri nadväzovaní vzťahov a vytváraní sietí vo frankofónnom svete.

Štruktúra francúzskeho formálneho listu

Formálny list vo francúzštine má špecifickú štruktúru a formát. Tu je návod, ako krok za krokom štruktúrovať list:

Záhlavie

Začnite napísaním svojho mena a adresy v ľavom hornom rohu strany. Ak používate hlavičkový papier, tieto informácie už môžu byť uvedené. Pod adresu doplňte svoje telefónne číslo a e-mailovú adresu.

Príklad:

Quentin Dupont

12, Rue du Soleil

75020 Paríž

Tél : 01 85 45 90 87

Email : quentin.dupont@gmail.com

Dátum

Ve francúzštine sa dátum píše takto: deň (číslicou), mesiac (malými písmenami) a rok (celý).

Príklad:

12. septembra 2023

Adresa

Napokon napíšte meno, titul a adresu príjemcu, pričom medzi dátumom a údajmi o príjemcovi nechajte medzeru.

Príklad:

Monsieur Michel Martin

Directeur des Ressources Humaines

Podnik (uveďte názov spoločnosti)

6, Rue de Belleville

75020 Paríž

Pozdrav

Používajte formálny pozdrav, napríklad "Monsieur" alebo "Madame", za ktorým nasleduje priezvisko príjemcu. Ak nepoznáte meno príjemcu, môžete použiť "Madame, Monsieur" alebo "Messieurs."

Príklad:

Monsieur Martin,

Telo

Telo vášho listu by malo byť stručné a usporiadané do prehľadných odsekov. Začnite úvodom, v ktorom uvediete účel vášho listu. Po ňom nasledujte hlavné body, ktorými sa chcete zaoberať, a na záver uveďte výzvu na konanie alebo zdvorilú žiadosť o odpoveď.

Príklad:

Je me permets de vous adresser cette lettre afin de postuler pour le poste de chef de projet au sein de votre entreprise...

Zakončenie listu

Na konci listu uveďte zdvorilostnú záverečnú frázu, napríklad "Je vous prie d'agréer, Monsieur/Madame, l'expression de mes salutations distinguées" alebo "Cordialement". Nechajte si niekoľko riadkov miesta na podpis a potom napíšte svoje meno nižšie.

Príklad:

Je vous prie d'agréer, Monsieur Martin, l'expression de mes salutations distinguées.

Základná slovná zásoba a frázy pre francúzske formálne listy

Aby ste mohli napísať efektívny formálny list vo francúzštine, je dôležité oboznámiť sa so základnou slovnou zásobou a frázami. Tu sú niektoré bežné termíny a výrazy, ktoré môžete pri písaní listu potrebovať:

 • Objet (predmet): Tento výraz sa používa na označenie účelu alebo témy vášho listu. Pièce jointe (príloha): Tento výraz použite na informovanie príjemcu, že ste k listu priložili ďalšie dokumenty.
 • En réponse à (v odpovedi na): Tento výraz použite, ak odpovedáte na predchádzajúcu korešpondenciu.
 • Je vous saurais gré de (bol by som vám vďačný, keby ste mohli): Týmto spôsobom vyjadrujete zdvorilostnú prosbu v liste.
 • Dans l'attente de (teším sa na): Túto frázu použite na vyjadrenie očakávania odpovede adresáta.

Tipy na písanie formálneho listu vo francúzštine

Tu je niekoľko užitočných tipov na napísanie pôsobivého formálneho listu vo francúzštine:

 • Používajte formálny jazyk: Vyhnite sa používaniu slangu, hovorových výrazov alebo príliš ležérneho jazyka.
 • Prečítajte si list: Uistite sa, že váš list neobsahuje gramatické a pravopisné chyby.
 • Buďte struční: Jasne uveďte svoj účel a držte sa hlavných bodov bez zbytočných informácií.
 • Používajte jednotný formát: Dodržiavajte štandardnú štruktúru francúzskeho formálneho listu, aby pôsobil uhladene.
 • Odosielajte adresáta formálne: Vždy použite vhodný pozdrav a priezvisko alebo titul adresáta.
 • Píšte čitateľne: Ak list píšete rukou, dbajte na to, aby bol váš rukopis úhľadný a ľahko čitateľný.

Obvyklé typy formálnych listov vo francúzštine

Formálne listy vo francúzštine možno rozdeliť do niekoľkých typov, z ktorých každý má svoj jedinečný účel a formát:

 • Lettre de motivation (motivačný list): sprevádza váš životopis pri uchádzaní sa o zamestnanie.
 • Lettre de démission (výpovedný list): Používa sa na formálne ukončenie pracovného pomeru.
 • Lettre de remerciement (ďakovný list): Vyjadruje vďaku za príležitosť alebo láskavosť.
 • Lettre de réclamation (reklamačný list): Rieši problém alebo nespokojnosť s výrobkom alebo službou.
 • Lettre d'invitation (pozývací list): Pozýva niekoho na podujatie alebo funkciu.

Príklady formálnych listov vo francúzštine

Uvádzame niekoľko príkladov formálnych listov vo francúzštine, ktoré vám umožnia lepšie pochopiť ich štruktúru a jazyk:

Príklad 1: Motivačný list

[Vaše meno a adresa]

[Dátum]

[Meno a adresa príjemcu]

Objekt: Candidature pour le poste de [názov pracovnej pozície]

Madame, Monsieur,

Je me permets de vous adresser cette lettre de motivation en réponse à votre annonce pour le poste de [názov pracovnej pozície] au sein de votre entreprise. Ayant récemment obtenu mon diplôme en [študijný odbor] de l'Université [názov univerzity], je suis convaincu que mes compétences et mon expérience correspondent parfaitement à vos attentes.

Au cours de mes études, j'ai eu l'opportunité de travailler sur divers projets [relevant experience or internships], ce qui m'a permis de développer mes compétences en [zoznam relevantných zručností]. Je suis également à l'aise avec les outils informatiques et les logiciels de [uveďte konkrétny softvér alebo nástroje].

Je suis convaincu que ma motivation, mon dynamisme et mon sens des responsabilités seraient un atout pour votre équipe. Je reste à votre disposition pour un entretien afin de vous de vive voix mes motivations et mon parcours.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

[Vaše meno]

Príklad 2: Lettre de reclamation

[Vaše meno a adresa]

[Dátum]

[Meno a adresa príjemcu]

Objekt: Réclamation concernant [výrobok alebo služba]

Madame, Monsieur,

Je me permets de vous écrire pour exprimer ma déception concernant [výrobok alebo služba] que j'ai acheté(e) le [dátum nákupu] dans votre établissement situé à [lokalita].

[Vysvetlite problém s výrobkom alebo službou a uveďte príslušné podrobnosti, ako je model, sériové číslo atď]

Malgré mes attentes, [výrobok alebo služba] présente des défauts qui rendent son utilisation difficile voire impossible. [Uveďte konkrétne príklady zistených problémov]

Conformément à vos conditions de garantie, je vous saurais gré de bien vouloir procéder à l'échange ou au remboursement de [výrobok alebo služba] dans les plus brefs délais.

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

[Vaše meno]

Kultúrne aspekty pri písaní francúzskych listov

Pri písaní formálneho listu vo francúzštine je dôležité pochopiť kultúrny kontext. Majte na pamäti:

 • Formálnosť: Francúzska kultúra kladie veľký dôraz na zdvorilosť a formálnosť v písomnej komunikácii. Buďte úctiví a používajte vhodný jazyk.
 • Interpunkcia: Vo francúzštine je bežné používať medzeru pred niektorými interpunkčnými znamienkami, ako sú dvojbodky, bodkočiarky, výkričníky a otázniky.
 • Prízvučné znamienka: Dbajte na správne používanie prízvučných znamienok vo francúzštine, pretože môžu zmeniť význam slova.

Ak vás zaujíma kultúrny význam vo francúzskom jazyku, tento príspevok na tému"Ovládanie francúzskych idiómov a výrazov: Pôvod, význam a kultúrna dôležitosť" je určený práve vám.

Často kladené otázky o francúzskych formálnych listoch

Tu sú niektoré často kladené otázky o písaní formálnych listov vo francúzštine:

Otázka: Ako mám osloviť ženu vo formálnom liste, ak nepoznám jej rodinný stav?

O: Pri oslovení ženy bez ohľadu na jej rodinný stav použite štandardne "madam".

Otázka: Môžem použiť "Cordialement" ako záverečnú frázu vo formálnom liste?

O: "Cordialement" je neformálnejšie a lepšie sa hodí do neformálnych e-mailov alebo poloformálnych listov. Na formálnejšie ukončenie použite "Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées".

Q: Mám dátum písať slovami alebo číslicami?

A: Vo francúzštine sa dátum píše pomocou číslic pre deň, po ktorom nasleduje mesiac s malými písmenami a celý rok.

Networking a obchodná etiketa vo francúzsky hovoriacich krajinách

Formálne písanie listov je len jedným z aspektov nadväzovania kontaktov a obchodnej etikety vo francúzsky hovoriacich krajinách. Okrem zvládnutia tejto zručnosti sa oboznámte s kultúrnymi normami, očakávaniami a zvyklosťami krajiny, s ktorou komunikujete. Zvýši to vašu schopnosť budovať a udržiavať profesionálne vzťahy.

Ako nájsť učiteľa francúzštiny

Ak máte záujem o štúdium francúzštiny a chcete urýchliť svoj pokrok, skvelou voľbou môže byť vyhľadanie doučovateľa alebo absolvovanie kurzu. Existuje viacero spôsobov, ako nájsť francúzskeho lektora alebo triedu, ktorá vyhovuje vašim potrebám a preferenciám. Tu je niekoľko alternatív, ktoré môžete zvážiť:

Jazykové školy a vysoké školy

Jazykové školy a vysoké školy ponúkajú rôzne kurzy francúzskeho jazyka pre študentov všetkých úrovní. Môžete ich nájsť vo svojej oblasti vyhľadaním termínov na internete, ako napríklad "francúzske jazykové kurzy trenčín" alebo "lekcie francúzštiny Košice".

Súkromní lektori

Súkromní lektori francúzštiny poskytujú hodiny prispôsobené vašim špecifickým potrebám a cieľom. Ak hľadáte individuálnejší prístup k štúdiu francúzštiny, môžete zvážiť súkromného lektora francúzštiny. Pre vyhľadanie skúste na internete zadať výrazy ako "doučovanie francúzštiny Poprad" alebo "doučovateľ francúzštiny Banská Bystrica". Online platformy na doučovanie môžu byť tiež skvelým zdrojom informácií na hľadanie a najímanie súkromných učiteľov francúzštiny. Keď s učením francúzštiny začínate, možno vás zaujmú niektoré knihy na učenie francúzštiny, ktoré sme pre vás pripravili: "10 najlepších kníh na učenie sa francúzštiny: Komplexný sprievodca pre všetky úrovne"

Nezávisle od toho, akú možnosť si vyberiete, spolupráca s lektorom francúzštiny alebo kurz francúzštiny vám pomôžu rýchlejšie a efektívnejšie napredovať. Bez ohľadu na to, či dávate prednosť online alebo osobným lekciám, súkromnému lektorovi alebo triednemu vzdelávaniu, je veľmi dôležité nájsť si prostredie, ktoré vyhovuje vášmu štýlu učenia a preferenciám. Venujte čas prieskumu a nájdite si doučovateľa alebo triedu, ktorá vám bude najlepšie vyhovovať. Ak sa radšej učíte sami, môžete si pozrieť náš blogový príspevok "Najlepšie zdroje na učenie francúzštiny", kde nájdete ďalšie tipy a nástroje, ktoré vám pomôžu uspieť. Ak si potrebujete zlepšiť výslovnosť, možno vám pomôže náš príspevok na témuTipy na zlepšenie výslovnosti vo francúzštine: Príručka pre začiatočníkov

Záver

Písanie formálneho listu vo francúzštine je nevyhnutnou zručnosťou pre každého, kto chce uspieť v profesionálnom prostredí v rámci francúzsky hovoriacich krajín. Dodržiavaním pokynov uvedených v tejto komplexnej príručke môžete vytvoriť dokonalé a efektívne formálne listy, ktoré jasne a s rešpektom odovzdajú vaše posolstvo. Okrem toho nezabudnite, že pochopenie kultúrneho kontextu a vyhľadanie individuálneho doučovania môže ešte viac zlepšiť vaše jazykové znalosti francúzštiny vrátane schopnosti písať listy. Zvládnutím umenia písania francúzskych formálnych listov urobíte silný dojem a otvoríte si dvere k novým príležitostiam vo frankofónnom svete.