Zuzana H.

Zuzana H.

Zuzana H.

Doučovanie 1. stupeň ZŠ

Tutoring subjects:

Description

Prax : 3 roky (1.stupen ZŠ)
Skolenia: Hejneho metóda matematiky
K čomu inklinujem :
- metóda citania SFUMATO, zážitkové a inovativne metódy vyučovania

Na doucovania si nosím vlastne didaktické pomôcky.

Mam prax s ucenim deti, ktoré majú rovné výzvy ( dyskalkulia, dysgrafia).