Braňo K.

Braňo K.

Accepts new students

Braňo K.

Accepts new students

Najpohodovejšie doučovanie v Bratislave!

Description

Študent magisterského štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Rád vás doučím dejepis, občiansku náuku. Takisto kvalitne pripravím na prijímacie skúšky na právnickú fakultu, alebo vysvetlím jednotlivé predmety.