Laura H.

Laura H.

Accepts new students

Laura H.

Accepts new students

Doučovanie pre žiakov ZŠ

  • Offers online lessons

Description

Ahojte!

Som študentka tretieho ročníka gymnázia v Košiciach a začínajúca doučovateľka.

Ponúkam individuálne doučovanie pre žiakov ZŠ:

Pre žiakov 1. stupňa (Domáce úlohy, upevňovanie vedomostí, dodatočné vysvetľovanie učiva preberaného v škole)

Pre žiakov 2. stupňa (Domáce úlohy, upevňovanie vedomostí, dodatočné vysvetľovanie učiva preberaného v škole, konverzácie v anglickom jazyku)

Pre žiakov 9. ročníka (Príprava na Testovanie 9 a prijímacie skúšky)

Doučujem všetky predmety. Rada si so žiakmi udržujem kamarátsky vzťah. Beriem ohľad na individualitu každého žiaka. Mojim cieľom na doučovaní je byť pre žiakov osobou, ktorej sa nemusia báť opýtať čokoľvek a môžu jej dôverovať. Mám predošlé skúsenosti s prácou s deťmi.

Preferujem doučovanie online. Na pratforme, pomocou ktorej bude doučovanie uskutočnované sa môžeme
dohodnúť.

Pre žiakov z Košíc je na základe dohody možné aj osobné doučovanie.

(Prvá "spoznávacia" hodina je zdarma!)

S pozdravom,
Laura 🙂