Šimon C.

Šimon C.

Accepts new students

Šimon C.

Accepts new students

Najlepšie doučovanie geografie a biológie

  • Offers online lessons
  • From  7 €/hr
Price From 7 €/hr

Description

Som Šimon mám 17 rokov, a doučujem biológiu a geografiu žiakov ZŠ piateho až deviateho ročníka, doučovanie na T9 a prijímacie skúšky na stredné školy.
Mojím cieľom je vám vysvetliť aj komplikovanejšie učivá a učivá ťažšie pochopiteľné . Bývam veľmi rád, keď mi žiak povie že nerozumie látke a tým pádom viem lepšie vysvetliť.

Lesson types

Štandardná lekcia

7 € / 55 min