mat vs math

3 answers
Attachments:
Answer image
mat vs matematika
Maths - tento výraz je používaný vo Veľkej Británii.
Math - v USA, v Kanade.
Oba znamenajú to isté: matematika.