Author's photo
Juraj S.
Excel

Excel - funkcia DAY, MONTH, YEAR, DATE

1 answer
Funkcie DAY, MONTH, YEAR, DATE patria do kategórie dátumových funkcií.

Funkcia DAY vráti z dátumove funkcie iba hodnotu dňa v mesiaci.

syntax funkcie je DAY(serial_number)

napr. z dátumu 21.1.2017 vráti hodnotu 21.


Funkcia MONTH vráti z dátumove funkcie iba hodnotu mesiaca v roku.

syntax funkcie je MONTH(serial_number)

napr. z dátumu 21.1.2017 vráti hodnotu 1.


Funkcia YEAR vráti z dátumove funkcie iba hodnotu roku.

syntax funkcie je YEAR(serial_number)

napr. z dátumu 21.1.2017 vráti hodnotu 2017.


Funkcia DATE dokáze spätne označením buniek vrátiť, dátum v tvare YEAR, MONTH, DAY

syntax funkcie je DATE(year, month, day)
Attachments:
Answer image