Author's photo
Vladimir G.
anglický jazyk

Čo znamená "ad hoc"?

1 answer
avatar
Account deleted
ad hoc - lat.; len alebo najmä na túto príležitosť, na tento účel (napr. vymyslieť niečo ad hoc)