Author's photo
Andrej K.
Excel

Excel - odstránenie duplicitných údajov v bunkách

1 answer
dupliticné údaje v MS Excel možno odstrániť veľmi jednoducho. V záložkách vo vrchnej časti zvolíte kartu DATA.

1. označíte oblasť dát odkiaľ chcete duplikáty odstrániť, možete označít jeden stĺpec, ale aj celú tabuľku
2. stlačíte možnosť remove duplicates
3. v dialógovom okne zvolíte na základe ktorých stĺcov chcete duplicity odstrániť (možete napr. odstrániť iba ľudí s rovnakým menom, ale napr. aj ľudí s rovnakým menom a priezviskom)
Attachments:
Answer image