Aký je rozdiel medzi slovami „on time“ a „in time“?

2 answers
ON TIME - načas (bez meškania)
IN TIME - včas (s dostatočným časovým predstihom)
v Japonsku sa napríklad vždy vyžaduje IN TIME, čiže takých 15 minút vopred. Ak si ON TIME, čiže načas je to znakom neúcty.