study questions

Study questions

Quick help with homework exercise
or
Anonymous author

Štatistika

Dobrý deň, potrebovala by som pomôcť s príkladom. Meraním v laboratóriu boli zistené nasledujúce dĺžky súčiastky (v mm): (302;310;312;310;313;318;305;309;310;309) Vypočítajte aritmetický, geometrický priemer, modus a medián, smerodajnú odchýlku a rozptyl.

Anonymous author

Zhodné zobrazenia

Dobrý deň, chcela by som poprosiť o pomoc s úlohami. 1.Daná je priamka o, kružnica k2, a kružnica k1. Zostrojte všetky štvorce ABCD tak, aby platilo: A ∈ k1, C ∈ k2, a B,D ∈ o. (náčrt, rozbor, postup) 2.Daná je kružnica k1, kružnica k2 a bod S. Zostrojte rovnostranný trojuholník ABC, ak B∈ k1, C…

Lucia D.

Viete mi pomoct s vypoctom

Prosim o vypocet niekoho. Dakujem vopred

Anonymous author

Dobrý večer,

Daná je priamka p, bod A a kružnica k, pričom bod A neleží ani na priamke ani na kružnici. Kružnica k a bod A ležia v jednej polrovine ohraničenej priamkou p. Zostrojte všetky štvorce ABCD, ktoré majú vrchol B na priamke p, vrchol D na kružnici k. Chcem poprosiť ak je to možné vyriešit celú úlohu…

Anonymous author

Dobrý deň,

Daná je priamka p, bod A a kružnica k, pričom bod A neleží ani na priamke ani na kružnici. Kružnica k a bod A ležia v jednej polrovine ohraničenej priamkou p. Zostrojte všetky štvorce ABCD, ktoré majú vrchol B na priamke p, vrchol D na kružnici k. Ďakujem za rýchlu odpoveď.

Anonymous author

Geometria-Translacia

Sú dané body A,B´,C´,S, kde S je stred strany AC. Zostrojte trojuholniky ABC a A´B´C´,ak viete ze trojuholnik A´B´C´ vznikol z trojuholnika ABC posunutím

Zoja S.

otazka

Je to takto správne ? Napíšte úplným iónovým zápisom reakciu: 2 KOH (aq) + H2SO4 (aq) → K2SO4 (aq) + H2O (l) Upozornenie: síran draselný tvoria dva katióny draslíka a jeden síranový anión s príslušnými nábojmi podľa oxidačných čísel. čítajte viac: https://www.doucma.sk/otazky/15220-otazka

Zoja S.

otazka

Dobrý den , vedel by mi to niekto skontrolovať ? 1. Upravte schému reakcie na chemickú rovnicu: K + Cl2 ---------> KCl Odpoveď : 2K + Cl2 -------- 2KCl 2. Napíšte chemickú rovnicu, ktorá je vyjadrená slovne: 2 móly tuhého sodíka zreagujú s 2 mólmi kvapalnej vody za vzniku 2…

Anonymous author

správne odpovede

Dobrý večer, Mohli by ste nám pômoct so dcérou sa pripravujeme na test ale nevieme správne odpovede

Anonymous author

správne odpovede

Dobrý večer, Moja dcéra prišla za mňou aby som jej pomohla so slovenčinou na zajtrajšiu písomku a nevedela som jej pomôc. mohli by ste nám niekto pomôcť a poslať nám správne odpovede Ďakujem