study questions

Study questions

Quick help with homework exercise
or
Ivana P.

Francúzština

Hľadám lektora/lektorku francúzštiny pre syna (7 rokov). Nikdy sa neučil francúzštinu. Moja predstava je komunikácia v cudzom jazyku, prípadne pomoc prostredníctvom anglického jazyka, bez prekladania slovíčok a ich memorovania.

Milena S.

Marketing - otázky

Dobrý deň prajem! Prosím Vás, vedeli by ste mi dať odpoveď na 2 otázky v oblasti marketingu? Ďakujem 🍀

Anonymous author

Pomoc s príkladom z fyziky - rovnomerne zrýchlený pohyb

Dobrý deň, mám problém prísť na riešenie nasledovného príkladu, vedel by mi niekto pomôcť s tým, ako na to? "Z toho istého miesta vyrazia za sebou v časovom odstupu 15s dve autá. Obe sa pohybujú rovnomerne zrýchlene s nulovou počiatočnou rýchlosťou, prvé auto so zrýchlením 0,5 m.s-2 a druhé so…

Anonymous author

Vetné členy

Prosím o pomoc pri určení vetných členov v tejto vete: Ležal na lúke za rodičovským domom.

Milena S.

Výpočet ekonomických úloh

Dobrý deň prajem! Prosím Vás, ptrebujem vyrátať pár - cca 4 príklady z ekonomiky. (Výhodnosť expanzie podniku, určiť celkové náklady, variabilné náklady, fixné náklady, veľkosť zisku, pravidelné ročne splátky, rentabilita kapitálu, úrokové miery...). Bolo by to možné? Za Vašu odpoveď vopred ďakujem

Anonymous author

Geometria - translácia, otočenie

Dobrý deň, potrebovala by som pomôcť s príkladmi. 1. V rovine je daná priamka p, kružnica k a úsečka AB. Zostrojte úsečku JK tak, aby bola rovnobežná a zhodná s úsečkou AB, aby J patrí p a K patrí k.(postup, rozbor) 2. Daná je priamka p, bod A a kružnica k, bod A neleží ani na priamke ani na…

Tamás T. Szabó S.

Čo je rozdiel medzi TIEŽ a AJ?

Dobrý deň! Som z Rumunska, a teraz učím sa po slovensky. Žiaľ, neviem rozdiel medzi tými slovami. Ďakujem za pomoc!

Anonymous author

Štatistika

Dobrý deň, potrebovala by som pomôcť s príkladom. Meraním v laboratóriu boli zistené nasledujúce dĺžky súčiastky (v mm): (302;310;312;310;313;318;305;309;310;309) Vypočítajte aritmetický, geometrický priemer, modus a medián, smerodajnú odchýlku a rozptyl.

Anonymous author

Zhodné zobrazenia

Dobrý deň, chcela by som poprosiť o pomoc s úlohami. 1.Daná je priamka o, kružnica k2, a kružnica k1. Zostrojte všetky štvorce ABCD tak, aby platilo: A ∈ k1, C ∈ k2, a B,D ∈ o. (náčrt, rozbor, postup) 2.Daná je kružnica k1, kružnica k2 a bod S. Zostrojte rovnostranný trojuholník ABC, ak B∈ k1, C…

Lucia D.

Viete mi pomoct s vypoctom

Prosim o vypocet niekoho. Dakujem vopred