Výslovnosť NEMECKÉHO-R: Tvorené v hrdle

Zdá sa vám, že naše slovenské-R znie inak, ako NEMECKÉ-R? 🇩🇪

Dôvodom je miesto, kde je tvorené. Kurzgesagt: Naše R je tvorené špičkou jazyka a nemecké vychádza z hrdla. Okrem toho môžeme rozlišovať dva druhy nemeckého-R. Takzvané Reibe-R, ktoré je najviac používané a charakteristické pre Hochdeutsch a Zäpfchen-R, ktoré sa podobne ako naše R roluje (jazyk nám skáče a vytvára vibračný zvuk Rrrrr), avšak nie so špičkou jazyka, ale pomocou podnebného čapíka (uvula).

Samotná výslovnosť nemeckého-R nie je vôbec ťažká. :) A dá sa ľahko napodobniť už po pár hodinách alebo dokonca minútach. Avšak jeho prirodzené používanie je orieškom. Na to existuje len jediný liek alebo teda dve tajné prísady. Tým je pravidelný tréning a otvorenosť robiť chyby. Len pravidelným tréningom zlomíme rokmi nadobudnutú rutinu a nanovo naprogramujeme nám prirodzenú slovenskú výslovnosť. Otvorenosť robiť chyby je azda najpodstatnejšia zložka učenia sa jazyka vôbec. To pomohlo mne výrazne dostať sa na úroveň C2. Pretože, čím častejšie robíme chyby, tým častejšie môžeme objaviť skryté zvyky a napraviť ich. Skrývanie chýb môže mať často za následok, že ostaneme zaseknutí na jednej úrovni dlhšiu dobu.Preto pravidelne trénujte výslovnosť a robte veľa chýb, z ktorých sa stále niečo nové naučíte. Takto stojí nemeceké-R doslova za dverami. :)

Read more articles on our blog:

back to blog