Doučovatelia

Som študentom LF UPJS v košiciach a viem pomôcť s doučovaním z biológie a chémie ako aj s prípravou na príjmačky.
2. stupeň vysokoškolského štúdia Žilinská Univerzita. Doučovanie najmä protipožiarnej ochrany, riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb.