Doučovatelia predmetu dysortografia

Som človek,ktorému práca nie je prostriedkom, ale cieľom. Za najdôležitejšie pri práci so žiakmi považujem vytvorenie motivačného a neohrozeného prostredia nielen pre žiakov,ale aj rodičov ako…
S viac ako 20 ročnou praxou na ZŠ a SŠ, s využívaním špeciálnopedagogických metód a vhodného prístupu...