Viete, čo je to mikroškola? Pandémia odštartovala éru malých tried

Viete, čo je to mikroškola? Pandémia odštartovala éru malých tried

Опубліковано: 4. 8. 2020 Автор: Juraj S.

Pandémia priniesla zmeny vo vzdelávaní, niektoré z nich pravdepodobne nebudú len dočasné. Jednou z netradičných foriem vyučovania sú „Learning pods“, v slovenčine nazývané aj ako „mikroškoly“.

Čo je to mikroškola?

Mikroškolou (Learning pod) môžeme nazvať modely malých súkromných „škôl“, ktoré sa od klasických odlišujú najmä počtom študentov a vyučovacou formou. Zväčša ide o skupiny troch až šiestich rovesníkov s podobnými vedomosťami a schopnosťami. Táto forma vzdelávania sa počas pandémie stala populárnou najmä v USA ako alternatíva k úplnému online vzdelávaniu. Deti sa stretávajú v domácnosti niektorej z rodín a poplatok pedagógovi, ktorý žiakov učí, hradia ich rodičia. 

Na Facebooku vznikla skupina pod názvom „Pandemic pods“, kde si rodičia dohadujú vyučovacie skupiny či termíny a spôsoby lekcií. Dnes má americká skupina už viac ako 34 000 členov. Vo Veľkej Británii dokonca existujú mobilné triedy na prenájom, ktoré fungujú ako malé učebne na kolesách a poskytujú priestory aj na tento typ vzdelávania.

Vzdelávací model, ktorý kladie dôraz najmä na individuálny prístup k študentovi a využitie moderných technológií má potenciál uplatniť sa v ďalších krajinách. Kritici mikroškôl však upozorňujú aj na ich negatívne stránky.

 

Plusy a mínusy mikroškoly

Plusy

Malé skupiny žiakov umožňujú najmä spomínaný individuálny prístup učiteľa. Personalizácia žiaka hrá hlavnú úlohu vo vyučovacom procese. Dáva dieťaťu priestor prejaviť sa a dostať dostatok pozornosti od pedagóga i spolužiakov. 

Za jednu z výhod môžeme považovať tiež prepojenie online a offline prostredia počas učenia sa. V mikroškolách sú často využívané edukačné videá, podcasty, online prednáśky či iné digitálne pomôcky na spestrenie a zatraktívnenie vyučovania.

V neposlednom rade označujú priaznivci modernej metódy vzdelávania za jedno z jej plusov bezpečnosť počas pandémie. Mnoho rodičov má obavu z návratu detí do veľkých škôl, kde sa stretnú s desiatkami či stovkami ľudí, a tým sa zvýši riziko ich nákazy. Mikroškoly ho výrazne eliminujú.

 

Mínusy

Za najväčšie mínus mikroškôl je považované prehlbovanie vzdelanostných rozdielov medzi deťmi z lepšie a horšie finančne zabezpečených rodín. Vyučovanie v malých skupinách totiž hradí rodič a každý si to nemôže dovoliť. Klasické školy tak môžu prísť o niektorých študentov, a tým zároveň o časť svojich finančných zdrojov. S tým súvisí následná hrozba zníženia kvality poskytovaného vzdelávania či prípadný zánik školy.

Forbes.com v článku o mikroškolách v USA medzi negatívami uvádza aj prehlbovanie rodovej nerovnosti. Podľa prieskumu, ktorí vznikol v máji po vypuknutí globálnej pandémie, až 97 % matiek uviedlo, že sa doma stará o pomoc deťom so školskými povinnosťami a učením sa. Podobne je to aj s organizáciou domácich mikroškôl. To predstavuje riziko prehlbovania rozdielov v odmeňovaní mužov a žien, keďže tak majú matky na svoju prácu oveľa menej času a síl.