study questions

Навчальні запитання

Швидка допомога з домашніх завдань
або
Анонімний автор

Zložené úročenie

1) 2 kapitály, ktorých súčet je 12000€ sú uložené pri týchto podmienkach: prvý na jednoduchý úrok pri 12% ročnej úrokovej sadzbe / druhý na zložený úrok pri 8% ročnej sadzbe/ Po 10 rokoch bude mať rovnakú veľkosť. Vypočítajte ich pôvodnú veľkosť. 2) Klient vložil do banky 3000€ po 2 rokoch vložil…

Анонімний автор

Cash flow

Dobrý deň, potrebovala by som pomôcť s vypočtom cash flow investičného projektu, vedel by mi niekto pomôcť.

Анонімний автор

Fixné náklady

Dobrý deň, Vedel by mi prosím niekto pomôcť s výpočtom tohto príkladu? Podnik vykazuje v rokoch 2014 – 2016 tieto výsledky: Rok Výroba v ks Celkové náklady v € 20xx 1 050 159 750 20xx+1 900 148 500 20xx+2 1 200 171 000 Úlohy: 1. Určte výšku fixných nákladov, ak sa v priebehu rokov…

Анонімний автор

Výkaz zmien vlastného imania

Dobrý deň, Vedel by mi niekto prosím zodpovedať túto otázku? Výkaz zmien vlastného imania : Označte čo tam nepatrí a) Zostavujú ho všetky akciové spoločnosti b) zostavujú ho spoločnosti, ktoré majú povinnosť mať účtovnú závierku overenú audítorom c) zostavujú ho všetky účtovné jednotky…

Анонімний автор

Výrobok alebo tovar?

Dobrý deň, Vedel by mi niekto poradiť s týmto prosím? Počítače vyrobené v podniku určené na predaj mimo podniku sú: a) neobežný majetok b) obežný majetok -tovar c) obežný majetok -výrobky d) vlastný zdroj krytia Autá vyrobené v podniku určené na predaj cez podnikovú predajňu sú: a…

Анонімний автор

účtovníctvo

Dobrý deň, Vedel by mi niekto pomôcť s týmto príkladom? Podnik dodal a vystavil faktúru 28.3.20xx odberateľom za svoje vyrobené výrobky vo výške 10 000,-€. Na výrobu týchto výrobkov vynaložil sumu 6 000,-€. Úloha: Aký zisk a CF dosiahol podnik k 31.3.20xx? Lívia

Lucia M.

Kalkulacny vzorec delenie

Vedel by mi to niekto skontrolovať? Nebolo nám to úplne vysvetlené. Ďakujem za každú radu